Samfunnsansvar gjør oss bedre

Helt siden oppstarten for snart 20 år siden har Stormberg hatt som mål å gjøre verden til et litt bedre sted. Det har gitt oss både hyggelige utmerkelser og et bedret omdømme, men det har først og fremst vært lønnsomt av helt andre årsaker.

I den skarpe konkurransen Stormberg opplever daglig har vi ikke råd til å stå stille. Det har heller ikke varene våre. Det er derfor av avgjørende at vi får rett vare, til rett kvalitet – til rett tid. Når en produserer alle varene på andre siden av kloden, nærmere bestemt Kina, så er det mye som skal gjøres riktig. En viktig årsak til vår suksess er at vi prioriterer vi langsiktige avtaler med våre leverandører. Flere av fabrikkene som produserer for Stormberg, har vært med oss siden starten, og slik har vi kunnet forbedre oss kontinuerlig.

Senja-Stormberg_Camp_244

Stormbergere på tur, høsten 2017

Gjennom målrettet og systematisk arbeid får vi trygge leveranser og stadige forbedringer i produksjonen. Gjennom finanskriser med stor usikkerhet opplever vi vesentlig mindre forsinkelser og uro fra våre leverandører enn det som har vært tilfelle for andre. Det gir oss konkurransefortrinn. Vi skal ha langsiktige avtaler for å kunne jobbe for å bli bedre på etisk handel, men samtidig får vi mulighet til å gjøre endringer som gir våre Kunder enda bedre sports- og turtøy i den andre enden. Kortsiktige gevinster er oftest ikke mer enn nettopp det.

Vi har sett at tiltak som i utgangspunktet var tenkt å ha en mer overordnet rolle i samfunnsansvaret, har endt opp med å bli en viktig rettesnor i jakten på økt lønnsomhet og bedre konkurransekraft. Klimaregnskap er et slikt eksempel. Mens vi ønsket å ta vår del av ansvaret for klimautfordringen med å beregne utslipp og kjøpe tilsvarende med kvoter, så endte vi opp med en prosess som avdekket forbedringspotensialer på løpende bånd. Strømforbruk, reisemønster, varetransport og materialbruk er bare noen av områdene som fikk fornyet fokus og bevisstgjort potensiale for redusert klimafotavtrykk.

Det skal være bedre å gjøre noe enn å sitte på gjerdet av frykt for kritikk for at en ikke gjør nok eller fordi en gjør feil. Å bruke 1% av omsetning til ulike sosiale og humanitære formål kan nok oppfattes som billige poeng og selskapspolering. Vi bruker 1% av omsetningen på sosiale og humanitære formål, i overbevisning om at begge parter er tjent med å gjensidig utnytte et slikt samarbeid. Vi ønsker å gjøre verden bedre og vet at det er andre som er vesentlig bedre enn oss til å direkte bekjempe fattigdom. Samtidig kan vi som selskap se, lære og nyttiggjøre oss noe av den kunnskapen organisasjonen og enkeltmennesket besitter til å bygge kultur, eierskap og holdninger som direkte og indirekte hjelper oss i konkurransehverdagen.

Alle som jobber i Stormberg og med Stormberg vet hvilke mål og verdigrunnlag vi jobber etter. Vi prøver å la alle våre beslutninger gjennomgå den syretesten det er å ikke gå på akkord med dette. Gjennom god internkommunikasjon har vi skapt en forståelse for at vi har klare begrensninger for hva vi kan gjøre og ikke gjøre, samtidig som at det i nettopp disse begrensningene ligger muligheter og store fordeler. At der er grenser for hvor mye vi presser pris og leveringstider utgjør begrensninger, mens de på lang sikt utgjør en bærekraftig og lønnsom relasjon til våre produsenter.

Det eneste vi vet om fremtiden er at den kommer med endringer og at det er virksomhetene som tilpasser seg best som overlever. Derfor er vi hele tiden bevisst på å stille spørsmål ved alt vi gjør og sørger for at vi hele tiden fortsetter turen mot et mål langt der fremme.

(Kronikken ble først publisert i Oslo Business Forums spalte Lederblikk)

Les også:
Kina i krystallkulen
– Stormberg-gründer hedret i Responsible Leaders-kåring

Steinar – Stormberger

Kommentarer

Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *