Psykiske helseutfordringer kan ramme oss alle

For alle som har arbeidsevne og arbeidslyst, er det viktig å ha en jobb å gå til. Helt uavhengig av psykiske helsetilstand er det å tilhøre et fellesskap og oppleve mestring viktige ingredienser i hverdagen. Gjennom åpenhet om psykiske utfordringer kan virksomhetene legge bedre til rette for trivsel og gjøre det enklere å meste hverdagen – også på jobb.

Gjennom mine 19 år som Stormberg-gründer har jeg møtt, og heldigvis sett, mange som har ulike psykiske helseutfordringer. Så mange som halvparten av alle nordmenn opplever pyskisk uhelse selv i løpet av livet, og nesten alle får erfare at mennesker som står oss nær, i har psykiske helseproblemer i kortere eller lengre perioder.

Senja-Stormberg_Camp_244

Stormbergmedarbeidere på tur. Å tilhøre et fellesskap betyr mye for oss alle.

Du og jeg har alle en oppgave med å se kolleger, se venner og se familie. Å spørre om en har det greit er skal ikke bare være en tom frase. Det er oppriktig å bry seg. Gjennom jobben som leder har jeg mange ganger opplevd at det å gjøre enkle tilrettelegginger, kan gjøre livet så mye enklere for de som er i krevende fase av livet.

Jeg hadde en kollega som var rekruttert fra fengselet, og var blitt stoffri etter en lengre periode som ruspasient. Han klarte seg fint på jobb, før han fikk kortvarig influensa til stadighet. Det skjedde så ofte at jeg tenkte det måtte være et eller annet. Etter at vi fikk til en god samtale, så viste det seg at det verken var feber eller ettervirkninger fra rusbruk. Problemet hans var at han noen morgener ikke turde å gå på bussen. Den sosiale angsten tok overhånd. Vi løste det ved at han kunne ta en telefon til en kollega de dagene han ikke var komfortabel med å ta buss, så kunne han sitte på til jobb. Etter to-tre måneder fikk han kontroll over angsten og kunne komme seg til og fra arbeid på egen hånd. Åpenhet og en enkel tilrettelegging hjalp ham.

I dag jobber det mange i ulike posisjoner i Stormberg som har eller har hatt psykisk uhelse. Gjennom å fortelle om hvilke utfordringer en har, til en kollega eller til sin nærmeste leder, så er det lettere å tilrettelegge for at en kan stå i jobb på tross av helsetilstanden. For de fleste av oss er det vanskeligere å komme gjennom en krevende periode dersom man mister de faste holdepunktene i hverdagen.

For mange er det dessverre slik at alternativet til å stå i jobb er en grad av uføretrygd. Andelen uføretrygdede med en psykisk lidelse er på noe over 30 prosent. Gjennom åpenhet og tilrettelegging håper jeg vi alle kan bidra til å redusere det tallet. Rådet for psykisk helse har utgitt ti råd for et mer inkluderende arbeidsliv.

Ti råd for et inkluderende arbeidsliv

  1. ​Bry deg. Alle trenger å bli sett og verdsatt.
  2. Gi tillit. Alle har noe å gi hvis de slipper til.
  3. Ikke aksepter mobbing og utfrysing. Stopp rykter.
  4. Vær romslig. Verdsett mangfold og ulikheter.
  5. Lytt til andre. Vis interesse for andres arbeid.
  6. Verdsett åpenhet. Snakk sammen.
  7. Skap trygghet og takhøyde. Feil er noe vi kan lære av.
  8. Ta ansvar. God tilrettelegging er et samarbeidsprosjekt.
  9. Ta problemer på alvor. Finn løsninger sammen.
  10. Psykisk helse angår oss alle. Snakk om det.

Les også:
Fra rusmisbruker til ruspasient
Fra arbeidsufør til butikksjef

Steinar – Stormberger

Kommentarer

Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *