Fra rusmisbruker til ruspasient

Dagens ruspolitikk virker ikke godt nok. Hvert år dør det rundt 260 personer av overdose i Norge, og vi er dermed på Europa-toppen i antall overdosedødsfall. Det er dobbelt så mange som de som dør i trafikken.

I dag deltok jeg på Rusfeltets fagkonferanse i Bergen. Årets tema er aktivitet og arbeid, både som virkemiddel og som meningsfullt innhold i hverdagen. Siden starten i 1998 har vi rekruttert en fast andel av våre medarbeidere blant mennesker som har hatt vansker med å komme inn på arbeidsmarkedet, blant annet ruspasienter, tidligere straffedømte, unge menneskers om ikke har trivdes på skolen, flyktninger og mennesker med psykiske- eller fysiske helseplager.

steinar (1)

På Rusfeltets fagkonferanse i Bergen for å snakke om inkluderende arbeidsliv.

Vår erfaring er at straff gjør ikke kur på problemene, men tvert skaper tvert i mot nye problemer. Avhengighet av rus er en sykdom og problemene må møtes sosiale og helsefaglige tiltak, ikke straff. Brukere og pårørende må få tilbud om riktig hjelp som gir mulighet til et bedre liv, ikke en evig runddans med justissektor og kortsiktige sosiale tiltak. Straffeforfølgelse gir større utfordringer, både med mer kriminalitet og større psykisk belastning. Rusavhengighet er ikke et rasjonelt valg, og må derfor heller ikke behandles som det. La oss derfor kalle dem ruspasienter, ikke rusmisbrukere.

Alle former for behandling må testes ut, også heroinassistert behandling. Så lenge problemene i Norge er så store og utfordrende, må vi ha en politikk på området som er basert på hva som virker og ikke på moral. Det viktigste må være å gi flest mulig mennesker et bedre liv. Dagens narkotikapolitikk fungerer ikke, og derfor må vi være åpne for å teste det som fungerer andre steder i verden. Kostnadene ved å gjøre ingenting er altfor store, både for ruspasientene og for de berørte.

bergen (1)

På scenen under Rusfeltets fagkonferanse

Behandlingstilbudet for rusavhengige må bygges kraftig opp. Det er ikke godt nok i dag når vi har folk som er fullt motivert og mottakelig for behandling ikke får et tilstrekkelig tilbud. Vi vet at det avrusning ikke er nok. Vi må ha tett ettervern for å hindre tilbakefall, og vi må ha komplette tilbud som strekker seg over en lang periode. Det vil også gjøre det både enklere og mer attraktivt for arbeidsgivere å ta i mot flere med rusbakgrunn, og gi de muligheten til å skape seg et bedre liv. Det er mange tusen ruspasienter som begynner behandling hvert år, men dessverre vet vi at tilbakefallsprosenten er altfor høy.

For å sitere en europeisk rapport: I Sveits er den årlige samfunnsøkonomiske gevinsten beregnet til 13 000 euro per pasient, i Nederland er gevinsten 15 000 euro og i Tyskland er gevinsten 6000 euro, noe som stammer «fra bedret helse, redusert kriminalitet og økt produktivitet.»

Å få flere ruspasienter ut av en ond sirkel og inn i arbeidslivet er bra for samfunnet, bra for virksomhetene – men først og fremst utrolig bra for den enkelte.

Les også:
Inkluderende arbeidsliv i Stormberg
Alle fortjener en ny sjanse

Steinar – Stormberger

Steinar-bloggbilde-0313

Kommentarer

Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *