Klimaregnskapet 2016

Stormberg har siden 2008 valgt å klimanøytralisere både egen virksomhet og alle produktene vi produserer. Det betyr en omfattende kartlegging av både egne operasjoner og produkter siste år, men også hva som er det siste og mest oppdaterte tallene (faktorene) for mest korrekte utregninger av det klimafotavtrykket Stormberg satte i 2016. Vi har god kontroll på egen virksomhet, mens vår samarbeidspartner CO2-Focus er ledende på beregninger av avtrykket.

natur

De totale tallene for siste år er noe lavere enn foregående år. Dette skyldes i hovedsak noe mindre produksjon av klær, men også et resultat av en langvarig dreining av materialvalget vårt. Vi har stadig redusert bruken av bomull til fordel for polyester og har siste året også brukt en større andel av resirkulert polyester i tillegg. Inneværende år vil andelen resirkulert polyester øke betraktelig og få dertil god effekt i klimaregnskapet. Som en kan se av tabellen under har dette en betydelig effekt.

co2 kilo klær

Om en har fulgt med på tidligere klimaregnskap så vil en merke seg at faktoren for ull har gått dramatisk opp. Dette har sin bakgrunn i at også metangassutslipp knyttet til oppdrett av sau er tatt inn i analysen. Dette gjør vi fordi det gir et best mulig bilde av situasjonen og er anerkjent som beste praksis på området.

I egne rekker (butikker, lager og hovedkontor) er det hyggelig å se at vi reduserer på både elektrisitet, flyreiser og avfall. Kjørte kilometer med bil har derimot gått opp og gir grunnlag for å se på om det er noe mer vi kan tilrettelegge for å redusere det.

En viktig del av klimanøytraliseringen er at selve bruken av tøyet også er tatt med. Bruksfasen av tøyet utgjør 7% av det totale klimaavtrykket. Dette er i all hovedsak knyttet til vask av tøyet. Men selv om vi allerede har kompensert for dette så vil vi oppfordre alle til å tenke igjennom hvordan en vasker klærne.
For et plagg som vaskes 50 ganger i livsløpet kan utslippet variere fra 0,95 kg CO2e/kg (kun 40 grader vask) til 6,65 kg CO2e/kg (60 grader vask pluss trommeltørk) der trommeltørking står for 70 % av energiforbruket i det siste tilfellet.

Klimaregnskapet gir oss en god pekepinn på hvor vi står og hvor vi bør gå i tiden fremover. Et av de viktigste tiltakene i inneværende år er videre overgang til bruk av resirkulerte materialer i flere av våre syntetiske plagg. Dette vil gi god effekt på avtrykket vårt. Vi vil også utforske og se om det er andre gode alternativer til bomull som kan passe oss. På egen kjøl vil vi fortsette fokuset på strømforbruket og overgang til LED. I det hele tatt er det nok å ta tak i for å presse vår belastning på klimaet ytterligere ned.

Les klimarapporten vår her.

Jan Halvor – Stormberger
Jan-Halvor-Bransdal-tw

Kommentarer

Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *