Plast på agendaen

De er små, de er mange og de er særdeles vanskelig å få øye på. Likevel gjør de stor skade i spesielt marine miljøer og kan fort ende opp i kroppen vår. Siden vi selv en årsaken til problemet er vi også en del av løsningen. Skal vi få bukt med mikroplast så må vi gjøre tiltak på flere nivå. Både når det gjelder råvare, produksjon og forbruk. Siden vi har forpliktet oss på etisk handel i hele verdikjeden må vi se på hele livsløpet til våre produkter, men per i dag vet vi ikke nok om hva som virker.

Fra Norge alene anslås det at ca. 8 000 tonn mikroplast ender opp i havet hvert år. Fra verden for øvrig anslås det et årlig utslipp på ca. 950 000 tonn mikroplast. Dette er mye plastikk og ressurser på avveie. Tekstiler anslås å utgjøre ca. 8 % av dette utslippet. Som en betydelig aktør i det norske markedet må vi ta vår del av ansvaret for å redusere dette.

Foto: Oregon state University

Foto: Oregon state University

Men; hvordan gjør vi noe med det? Og hvor skal vi begynne? Det er gjort liten og ingen forskning på tiltak vi som tekstilprodusent kan gjøre for å redusere avfallet av mikroplast fra våre tekstiler. Både når det gjelder materialbruk og behandlinger så er det mye vi ikke vet nok om. Sammen med våre fabrikker er vi sikre på at det er områder vi kan forbedre og dermed redusere utslippet av mikroplast både i produksjons- og bruksfase.

Stormberg ønsker å lære mer og gjøre mer for at mikroplast ikke ender opp i naturen. Som et ledd i dette er vi blitt med i et ledende prosjekt på området, ledet av SINTEF. Prosjektet skal evaluere skjebnen, virkningene og begrensende tiltak for mikroplastforurensing i spesielt marine miljøer. Stormberg vil i kraft av sin rolle som betydelig produsent av syntetiske sportsklær i Norge hovedsakelig bidra på materialer og begrensende tiltak på tekstilsiden.

Vi ser fram til å gå i gang med dette spennende arbeidet sammen med spennende og dyktige deltakere.

Les også bloggposten: «Du er en del av løsningen»

Jan Halvor – Stormberger
Jan-Halvor-Bransdal-tw

Kommentarer

Kommentarer

One Comment

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *