Mer arbeid – mindre kriminalitet

Få ting er mer effektivt mot kriminalitet enn å gi innsatte mulighet til å bli ansatte etter soning. Arbeid gir folk et nytt nettverk, en meningsfull tilværelse og mulighet til å bygge opp egen økonomi. Alle tjener på å gi folk en ny sjanse.

I 19 år har Stormberg jobbet med å gi folk nye muligheter. Ved å ha et mål om at 25% av våre medarbeidere skal være rekruttert fordi de har utfordringer med å få seg jobb, har vi fått mange lojale medarbeidere som er en stor ressurs for oss. Det er bra for den enkelte, det er bra for virksomheten vår – og det er bra for samfunnet. Vi tror at enda flere virksomheter kan ha nytte av å åpne opp døra for flere, enten det er tidligere straffedømte, unge menneskers om ikke har trivdes på skolen, flyktninger, eller mennesker med psykiske- eller fysiske helseplager.

Faksimile fra VG søndag 4. juni.

Faksimile fra VG søndag 4. juni.

Tidligere denne måneden hadde jeg gleden av å møte en rekke innsatte. De lengtet alle etter å komme ut og starte et nytt liv. Dessverre vet vi at mange møter stengte dører også på utsiden av fengselsmurene. Friheten til å skape et godt liv for seg og sine er frarøvet fordi de tidligere har gjort dårlige valg. Jeg har en grunnleggende tro på det positive i mennesker, og jeg vet at de aller fleste tar godt vare på sjansen de får. De får nemlig så altfor få av dem.

IMG_8800

For et par uker siden besøkte jeg innsatte i Ringerike fengsel. Med god motivasjon og mulighet for arbeid er sjansen stor for å ikke begå ny kriminalitet.

En av mine gode kolleger gjennom flere år, Daniel, startet sin kriminelle karriere i ung alder. Allerede på barneskolen startet han med å stjele, og som 19-åring satt han bak fengselsmurene for første gang. Etter 20 år med vold, tyverier, angst og sorg bestemte han seg for å gjøre en helomvending i livet. Å ha en jobb å gå til ble hans store redning. Med en jobb fikk han et nytt nettverk, og kunne gi seg selv en selv en sjanse til å snu livet og bruke sine egenskaper til noe positivt. Heldigvis er det mange som Daniel.

Arbeid er nøkkelen til så mye i livet for så mange. For tidligere innsatte gir arbeid også mulighet til å gjøre opp økonomisk for seg, og arbeid reduserer sjansen for å havne tilbake bak murene med hele 63%. Selv om ulike bakgrunnsfaktorer som utdanning og kriminell karriere spiller inn, så er arbeid utvilsomt den viktigste veien tilbake til et nytt og bedre liv.

I tillegg til menneskelige kostnader som følge av kriminalitet, har fengselsopphold også store, direkte kostnader. For samfunnet er det stor forskjell på å bekoste en soningsplass på 3 000 kroner dagen, enn å ha en skatteyter som bidrar til fellesskapet med flere hundre kroner hver dag. Å benytte de menneskelige ressursene vi har på en bedre måte har en utelukkende positiv virkning på så mange måter.

Jeg ønsker å utfordre flere virksomheter til å gå flere tidligere straffedømte en ny mulighet, men jeg ønsker også å utfordre politikerne til å gjøre sjansen for tilbakefall minst mulig. Vi vet hva som virker, og vi vet hva behovene er. Det er behov for en vei tilbake til livet hvor en ser hele mennesket, og hvor det legges til rette for en fornuftig gjeldsordning, noen å prate med og mulighet til å få seg jobb.

En straff har mange funksjoner, men den er ikke ment å ødelegge noen for resten av livet.

Les også:

Veien ut fra kriminaliteten

Steinar – Stormberger

steinarblogg

Kommentarer

Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *