Når gulrota blir levebrødet

Å legge ned litt ekstra innsats en periode for å få litt ekstra i lønningsposen i slutten av måneden kan for mange være en en fin mulighet til mer handlefrihet. Det at det ligger noe positivt i andre enden kan både motivere arbeidstakeren og være en vinn-vinn situasjon for arbeidsgiver i en tidspresset hverdag. Men hva skjer når begge parter blir permanent avhengige av denne gulrota? Vi har kjørt ny lønnsundersøkelse på våre fabrikker i Kina for å følge med.

DSC04211Den siste undersøkelsen baserer seg på lønn og lovbestemte minstelønnssatser fra 2016. Sammenlignet med minstelønnssatsen ligger lønningene 88% over disse satsene. Dette er uten overtidsbetaling. Tar en hensyn til overtidsbetalingen så ligger lønningene 142% over minstelønnssatsene i de respektive regionene. Dette rimer med tendensen som er rapportert på bruken av overtid.

Det jobbes med andre ord ganske mye overtid mange steder. Dette er noe vi har tatt opp med våre leverandører gjentatte ganger. I perioder kan det se ut som utviklingen går i riktig retning, men denne undersøkelsen viser at vi har et stykke igjen til å nå målet om overtidsbruk innenfor det kinesiske lovverket. Overtidsbetalingen er mange tilfeller ganske god og må derfor tas med i betraktningen, men det er likevel for mange tilfeller av for mye overtid blant arbeiderne.

Så er vi ofte tilbake til kulturelle, geografiske og demografiske sider ved denne saken som gjør ting mer komplisert enn en skulle tro. Det er ofte kultur for å jobbe mye og tjene mest mulig, mange arbeidere jobber langt hjemmefra og ønsker å tjene mest mulig på kortest mulig tid når hjemmefra, og enkelte fabrikker er preget av ung arbeidskraft som er rastløse og vil fort opp og fram. Det er altså i mange tilfeller ønskelig fra arbeiderens side å jobbe mer enn lovlig. Noen kan også tenkes å med tiden ha gjort seg avhengig av mer enn den «vanlige» lønnen.

På en dag med arbeiderens rettigheter i fokus er det viktig å huske at selv i et land som folkerepublikken Kina der arbeidsmiljølovgivningen er relativt streng og arbeideren viktig så er kampen for arbeidernes rettigheter i verden langt fra over. For oss som har forpliktet oss til etisk handel og et ansvar for leverandørkjeden vår er det viktig for oss å minne oss selv og andre om at det spiller en rolle hvordan vi som bedrift agerer og hvilke produkter vi som kunde kjøper. Det 1. mai står for bør gi en sterk føring på de valgene vi står i både som bedrift og som kunder.

«Den som er vel tilfreds, er vel betalt» – W. Shakespeare

Jan Halvor – Stormberger
Jan-Halvor-Bransdal-tw

 

Kommentarer

Kommentarer