Når staten pusher spill

Aftenposten har fortalt om Atle som mistet ektefellen, hjemmet og 7 millioner kroner. Som arbeidsgiver har jeg sett hvordan pengespill skaper like sterk avhengighet som tunge narkotiske stoffer. Det er statens rolle å legge til rette for gode liv, ikke ødelegge dem.

casino-936910_1920

Fra casino i USA. Har ikke norske myndigheter et større ansvar enn andre spillaktører?

 

Det har de siste årene blitt gjort en rekke forsøk å begrense spilleavhengigheten. Det er lagt opp til holdningsskapende arbeid, det har kommer flere behandlingstilbud, det har kommet ”snillere” automater – og det er innført 18-årsgrense. Dessverre har ikke disse tiltakene ført til endring.

Mens med den ene hånden forsøker å drive skadebegrensning, bruker den andre 400 millioner på spillmarkedsføring gjennom helstatlige Norsk Tipping. Pengespill får masse reklametid gjennom flere ukentlige sendinger på helstatlige NRK. Den såkalt reklamefrie allmennkringkasteren, markedsfører til og med pengespill som redaksjonelle innslag i sine programmer. Gjerne lagt inn i rammen av et koselig og ufarlig underholdningsprogram.

Faksimilie, Aftenposten 11. april 2017

Faksimilie, Aftenposten 11. april 2017

25% av de som jobber i Stormberg er mennesker som har hatt problemer med å komme ut i arbeidslivet. Flere av disse har og har hatt rusproblemer, noen også spillproblemer. De har det til felles at rusen de opplever tar kontroll over livet.

Det norske statskasinoet og de mange private spillselskapene har blitt en del av hverdagen. Reklamen dukker opp på nettet, den dukker på matbutikken – og den dukker opp i beste sendetid når familien er samlet rundt TV. Gjennom mange år har pengespill gjennomgått en normalisering i Norge og barn påvirkes til å bli aktive spillere.

Den stadig mer omfattende markedsføringen i alle kanaler viser at det ligger altfor store penger i dette markedet. Regjeringen bør ta styringen over spillene, og sørge for at neste trekk er forbud mot reklame for pengespill. Det er gode grunner for at det er forbud mot alkohol- og tobakksreklame. Det er også gode grunner for at norske myndigheters dobbeltmoral når det gjelder pengespill snart bør opphøre.

Les også:
Statskasino og dobbeltmoral

Steinar – Stormberger

Steinar-bloggbilde-0313

Kommentarer

Kommentarer