En grønnere takt?

For å vinne den store miljøkampen er vi avhengige av å ha våre nærmeste med oss. Per i dag er våre kinesiske leverandører våre nærmeste allierte i kampen for en bærekraftig kleskolleksjon. Som i ethvert samarbeid på kryss av verdensdeler er takt og tone helt synkront over hele linja. Den forestående besøksrunden til leverandører er et viktig bidrag for både å bedre og øke takten på bærekraftsarbeidet.

Vi har sett antydningene en stund, men den store revolusjonen har uteblitt. Kunnskapen tvinger seg fram, men har ikke resultert i særlig handling. Den siste rapporten fra vår uavhengige inspeksjon viste også at spesielt miljø er en utfordring nedover i leverandørkjeden. Det er ikke de store prosjektene som er igangsatt og kunnskapen er begrenset, men økende. Derimot trykkes det mer og mer på fra kunder direkte og myndigheter indirekte for å få en grønnere tekstilproduksjon i Kina.

Kina 2009 021

Vi i Stormberg får tøyet vårt fra fabrikker som i hovedsak syr og setter sammen plagget. Miljøutfordringene på disse fabrikkene er ganske begrenset og knytter seg i stor grad til håndteringen av restematerialene. Dette gjør at disse fabrikkene får lite oppmerksomhet, tilsyn og pålegg utover det vi og andre kunder bringer til torgs. Dette gjør igjen til at bevisstheten rundt miljøutfordringer er heller laber.
På et mindretall av fabrikkene kan de ha flere prosesser som innfarging og lignende, og da er det helt andre utfordringer som melder seg. Vannforbruk, vannrensing, kjemikaliebruk, beskyttelsesutstyr og så videre.

Materialbruk, kjemikaliebruk, vannforbruk, strømforbruk, valg av underleverandører, bruk av fagfolk på miljø og andre tiltak er saker som kan, bør og må komme høyere på agendaen. Både hos leverandøren og lenger ned i leverandørkjeden og hos oss. Derfor kommer vi fremover i økende grad å stille krav til miljøprestasjonene. Vi etterspør i større grad mer bærekraftige produkter og vil de være med så må de gjøre de nødvendige tiltak sammen med oss.

Samtidig ser de også selv at det er mange oppsider med å ha en mer bærekraftig leverandørkjede. G20-møtet i Hangzhou i 2016 viste med all tydelighet hvor sårbar en blir om en går for billig og skitten. Flere fargerier og andre sterkt forurensende virksomheter ble stengt midlertidig og permanent og skapte store utfordringer for de som skulle kjøpe materialer derfra. En omstilling tvinger seg fram.

Så er det fortsatt fascinerende å oppleve hvor mye noen tekopper og prat ansikt til ansikt på fabrikken kan utrette på sikt. Forståelsen og tilliten gjør ofte at vi henter inn mye av den eventuelle utakten i samarbeidet og kan stå styrket igjen i kampen. Nå står den mer enn noen gang om en bærekraftig verden og en grønnere Stormbergkolleksjon.

Les også bloggposten: «Toppmøte til besvær»

Jan Halvor – Stormberger
Jan-Halvor-Bransdal-tw

Kommentarer

Kommentarer