Når gode råd er dyre

Norge ligger i verdenstoppen i antall nyetableringer, men dessverre gir mange opp. Stormberg er en suksess i dag og er et resultat av hardt arbeid, men veien hit var ikke enkel. Hva skal egentlig til for å lykkes?

Dagens Næringsliv skriver om Stormberg-gründer Steinar J. Olsen og om norske gründere. Før han startet Stormberg var Steinar gjennom fire konkurser. Alikevel var det aldri et alternativ å gi opp, selv om det så mørkt ut.

– Jeg hadde en milliongjeld jeg skulle betjene og en familie jeg skulle forsørge. Som vanlig lønnsmottaker ville jeg ikke hatt mulighet til å betale tilbake gjelden til min kreditorer. Jeg visste at så lenge jeg jobbet hardt og var utholdende, så ville jeg til slutt klare å etablere en bærekraftig virksomhet. Jeg visste også at jeg var nærmere til å kunne realisere drømmen om egen virksomhet når jeg tok med meg kunnskapen jeg hadde fått etter å ha gått på trynet med mine tidligere virksomheter. Jeg er ikke i tvil om at vi som har opplevd motgang som gründere kommer styrket ut av det. Vi har lært noe ikke alle andre har.

Faksmilie fra DN 16. mars 2017

Faksmilie fra DN 16. mars 2017

Da Steinar hadde sine nedturer, opplevde han en stor grad av støtte fra familie og nære venner.

– Det var nok noen som begynte å miste troen på meg som gründer, men jeg mistet aldri troen på meg selv. Det er lov å feile, og det er ikke andre som definerer deg. Har du lagt ned en stor arbeidsinnsats i noe som viste seg å ikke gå rundt, så har du gjort ditt beste – og du har gjort noe de fleste drømmer om, men de færreste tør. Du må ta ansvar for dine nederlag, ikke skylde på andre – og gå videre uten å være så opptatt av hva andre måtte mene og tro.

Steinar tror ikke på rikdom som en drivkraft. Drivkraften må være trangen til å skape og viljen til å stå på egne ben.

– Jeg har alltid vært opptatt av å tjene penger, men jeg har ikke vært så opptatt av å bruke penger. Pengene vi tjener skal først og format være et verktøy for å videreutvikle Stormberg og trygge arbeidsplassene i et uforutsigbart marked preget av raske forandringer. Som gründer jeg det er viktig at man i gode tider sørger for å bygge opp en solid egenkapital som gjør at virksomheten står sterkt og kan ekspandere også når de tøffe tidene i markedet kommer. For de tøffe tidene kommer igjen – før eller siden.

Med dyrekjøpt erfaring og til slutt en suksess, har han gode råd til gründerspirer.

Å starte for seg selv krever en enorm mengde arbeid, og du må ha tid, tålmodighet og energi.

– Bygg stein for stein og vær utholdende. Å starte for seg selv krever en enorm mengde arbeid, og du må ha tid, tålmodighet og energi. Bak en suksess er det hardt arbeid og tøffe tak. Har du en god idé og tror at markedet er der, så har du en god mulighet til å lykkes. Av selskapene jeg har startet opp, så var det Stormberg jeg hadde mest tro på. Jeg ville gjøre det rimeligere for turglade nordmenn å kjøpe funksjonelt turtøy. Da jeg startet Stormberg i 1998, var det flere veletablerte turtøymerkevarer i Norge, men de fokuserte alle på ekstremaktiviteter og innovatører. Jeg ønsket å lage funksjonelle klær for turfolk flest og jeg ville ta et aktivt samfunnsansvar gjennom virksomheten. Stormbergs suksess har vist at det var et marked for oss.

Du kan lese mer om Steinar J. Olsen og andre gründere i Dagens Næringsliv. Få også med deg hele historien i boka Stormberger, som er tilgjengelig på Hegnar Forlag.

Les også:
– Nedturer og oppturer
La gründerspiren gro

Petter – Stormberger

15781402_10154823773795409_5150279571832490_n

Kommentarer

Kommentarer