Med integrering som valgfag

Med faget Innsats for andre på timeplanen har Østerås skole tatt politikernes ønske om hverdagsintegrering på alvor. Med godt humør og vilje til å inkludere har elevene blitt kjent med verden, og flyktningene har blitt kjent med dem.

osteras

Etter aketur gjennom den 2500 meter lange Korketrekkeren i Oslo, var det kakao på Frognerseteren

Innsats for andre er et ny-oppstartet valgfag ved Østerås skole som har bygget broer av vennskap mellom 22 elever på 10 trinn og 30 ungdommer fra mange ulike land i mottaksklassen ved Hauger ungdomsskole.

Inspirert av Søren Kierkegaards tanker om «all sann hjelpekunst» og Bjørnstjerne Bjørnsons kjente sitat «de gode gjerninger redder verden», har Østerås elevene gjennom sitt selvvalgte integreringsprosjekt hatt som mål å bli kjent med ungdommer med kortere fartstid i Norge enn dem selv.

gutta boyz på t banen

På opp til Holmenkollen

Når Merete Lien Utaker, lærer ved Østerås skole, ringte for å be om bekledning til flyktninger som ikke hadde godt vintertøy, var vi ikke vanskelige å be. Dette er godt prosjekt som virkelig handler om hverdagsintegrering, og hvor ungdom har mulighet til å lære av hverandre.

bashir (1)

Bashir fra Afhganistan tredde kjelken på seg

 

 

 

 

I Korketrekkeren

I Korketrekkeren

Gjennom sport, lek, måltider, en utfluker, dans og kreativt verksted har elevgruppene knyttet bånd og fått respekt for – og tillit til hverandre, uavhengig av kulturell og språklig bakgrunn. Vi ønsker skolen lykke til videre med prosjektet!

Les også:
God integrering reduserer fremmedfrykten
Fjern hindre for integrering

Petter – Stormberger

15781402_10154823773795409_5150279571832490_n

Kommentarer

Kommentarer