God integrering reduserer fremmedfrykten

Stort sett hver gang jeg skriver om integrering og viktigheten av at også innvandrere får lettere tilgang til arbeidsmarkedet, kommer brungrumsete holdninger frem. Da vi brukte en dagsomsetning på Røde Kors sitt arbeid for mennesker på flukt ble det boikottaksjoner mot Stormberg, vi ble kalt landssvikere, flere brant Stormberg-klærne sine, det ble fremsatt trusler og vi fikk egen kontaktperson i PST.

De fremmedfiendtlige holdningene viser viktigheten av at flest mulig av oss er opptatt av hverdagsintegrering og at vi arbeidsgivere bidrar til at også flyktninger får muligheter på arbeidsmarkedet slik at de kan forsørge seg og sine.

Jeg har full respekt for meningsforskjeller, men null respekt for rasisme og trusselaktige meldinger. Det er dessverre litt for mye av det siste, og det må vi alle stå opp og bekjempe på hver våre arenaer.

Kommentaren nedenfor fikk jeg etter fredagens VG kronikk hvor jeg skrev om behovet for å fjerne hindre for integrering. Denne kategori kommentarer er det så mange av at man knapt legger merke til de lenger, men de er likevel alvorlige. De forteller noe om holdningene i deler av det samfunnet flyktninger skal bosette seg i og bygge sin fremtid i.

Dette var en av meldingene som tikket inn etter at vi kom med forslag til bedre integrering.

Dette var en av meldingene som tikket inn etter at vi kom med forslag til bedre integrering.

Boikottaksjoner og trusler av forskjellig slag har ikke ført til at vi har engasjert oss mindre for en god integrering. Snarere tvert imot. De grumsete holdningene har blitt møtt og vil bli møtt med et med økt engasjement for flyktningene. Motstanden viser nemlig hvor viktig det er et flest mulig er opptatt av integrering.

Det er et felles ansvar å ta godt vare på flyktninger som kommer til Norge, og bidra til god integrering. Det å komme inn på arbeidsmarkedet og på sikt få mulighet til å forsørge seg og sine, er avgjørende. Etter at vi så reaksjonene Stormberg fikk da vi brukte en dagsomsetning for å støtte arbeidet til mennesker på flukt, etablerer vi en målsetting om at vi skal ha én flyktning i jobb i hver butikk.

I Stormberg har vi jobbet målrettet for et inkluderende arbeidsliv siden oppstarten i 1998, og vi vet at arbeid er god medisin og at arbeid er en viktig nøkkel til integrering.

Mange av mine dyktige kolleger har tidligere slitt med å få innpass på arbeidsmarkedet, enten de er innsatte og straffedømte, flyktninger, mennesker med psykiske helseplager, undommer som har slitt på skolen eller mennesker med rusproblemer.

Stormbergere på lageret

Stormbergere på lageret.

Vi har lansert disse fem  inkluderingsverktøyene som skal gi flere innpass på arbeidsmarkedet, uavhengig av etnisitet. Dette er forutsigbare inkluderingsverktøy  som automatisk slår inn når arbeidstakeren er under 30 år og når den enkelte har vært lenge borte fra arbeidsmarkedet.

Bedre integrering og bedre tilgang til arbeidsmarkedet for flyktninger vil gi den enkelte en mulighet til å bygge seg en trygg fremtid. En muligheten til å for å forsørge seg og sine. Det vil være bra for den enkelte innvandrer og det vil skape et bedre samfunn for oss alle. Bedre integrering og redusert utenforskap vil også bidra til at fremmedfrykten på sikt svekkes.

* * *

Her kan du treffe en av mine gode kollegaer som kom til Norge som flyktning da han var tenåring.

Se også: En flyktning i jobb i hver butikk

Steinar – Stormberger

Steinar-bloggbilde-0313

 

 

Kommentarer

Kommentarer