Fem tiltak for et mer inkluderende arbeidsliv

Arbeidslivet må åpnes opp for flere. Fordi det er et viktig fellesskap som bidrar til verdiskapning, men først og fremst fordi det gir hver enkelt mulighet til å skape seg et godt liv.

Stormbergere på lageret

Stormbergere på lageret

For alle arbeidsføre er det viktig å få en jobbsjanse. En mulighet til å bidra med den arbeidsevnen man har.

Det å ikke få innpass på arbeidsmarkedet kan føre til utenforskap. I Norge er det kanskje så mange som 100.000 unge under 30 år er utenfor arbeid og utdanning.

Som en del samfunnet har vi alle et ansvar for å lykkes med å få flere i arbeid. I Stormberg har vi jobbet målrettet for et inkluderende arbeidsliv siden oppstarten i 1998, og vi vet at arbeid er god medisin og at arbeid er en viktig nøkkel til integrering.

Mange av mine dyktige kolleger har tidligere slitt med å få innpass på arbeidsmarkedet, enten de er innsatte og straffedømte, flyktninger, unge mennesker som har slitt på skolen eller mennesker med rusproblemer.

Fem tiltak for å få flere i arbeid: 

  1. Innføre et ungdomsfritak i arbeidsgiveravgiften slik de som er under 30 år fritas for denne avgiften. Det er vanskelig å få unge inn på arbeidsmarkedet når de først har falt ut. I dag er rundt 100 000 unge under 30 år verken i jobb eller utdanning.
  2. Fem års fritak etter to år utenfor. Uavhengig av den arbeidsløses alder, bør arbeidsgivere få fem års fritak fra arbeidsgiveravgift for arbeidstakere som har vært utenfor arbeidslivet i minst to år.
  3. Bedre kunnskap om fagbrev – og mulighet for arbeidspraksis fra ungdomsskolen. Selv om det er gjort grep i videregående opplæring er fortsatt antallet dropouts altfor høyt. Norge er i ferd med å få et overskudd av ungdom med kun fullført grunnskole, samtidig som vi kan få stor mangel på folk med fagbrev. Vi må lage enda mer fleksible utdanningsløp, som i vekselvirkning med næringslivet kan gi skoletrøtte elever en bedre sjanse for å lykkes. Kjennskapen til utdanningsløpene og til ulike fagretninger må styrkes allerede fra ungdomsskolen. Ungdom som er skoletrøtte må kunne være i arbeidspraksis gjennom hele skoleløpet – også i ungdomsskolen fra 8. klasse. Dette vil styrke båndene mellom skole/elev og arbeidslivet.
  4. Få flere som er i jobb til å bli praksiskandidat. Vi må jobbe målrettet med å få flere praksiskandidater med fagbrev i Norge. Dette gir bevis på kompetanse, større faglig tyngde – og god dokumentasjon på kunnskap overfor arbeidsgivere.
  5. Forutsigbart lønnstilskudd for langtidsledige. 50% lønnstilskudd i en toårsperiode, for arbeidstakere som har vært uten jobb i minst to år. Lønnstilskuddet må forutsette fast ansettelse med den tryggheten det innebærer for den enkelte. Dagens lønnstilskuddsordning er uforutsigbar og fungerer ikke godt nok. Den er byråkratisk, krever behandling og vedtak av NAV og gis normalt for en periode på maks tre måneder. Den kan forlenges etter ny behandling i NAV, men dagens kortsiktige lønnstilskuddsordning skaper en usikker situasjon for den enkelte arbeidssøker.

For å motivere flere arbeidsgivere til å inkludere flere i arbeidslivet bør norske myndigheter gjøre det mindre kostbart å ansette de som har vært uten arbeid en stund. Ved aktivt å bruke arbeidsgiveravgiften og lønnstilskudd som inkluderingsverktøy, kan vi og flere mennesker får en sjanse på arbeidsmarkedet. De tre forslagene om lønnstilskudd og bruk av arbeidsgiveravgiften som inkluderingsverktøy,  ble presentert for finansministeren tidligere i måneden.

Stormberg vil, uavhengig av disse forslagene, fortsette vårt arbeid for et inkluderende arbeidsliv og vi vil fortsette å rekruttere de som ofte sliter med å få innpass på arbeidsmarkedet, men vi ser dessverre at det er mange virksomheter som ikke våger å inkludere folk som har vært utenfor arbeidslivet en stund. Derfor foreslår vi konkrete tiltak som vil åpne arbeidsmarkedet for flere.

De nye inkluderingsverktøyene knyttet til arbeidsgiveravgift og lønnstilskudd,  forutsetter ansettelse. Det innebærer at den enkelte ved bruk av disse verktøyene, vil få større trygghet enn ved å gå på kortvarige tiltaksplasser som ikke gir et stillingsvern. De tre nye ordningene vil redusere dagens byråkrati og de krever ikke saksbehandling i NAV. Dette er forutsigbare inkluderingsverktøy som automatisk slår inn når arbeidstakeren er under 30 år og når den enkelte har vært lenge borte fra arbeidsmarkedet.

Les også:
Alle fortjener en sjanse
Det er vilje som gir endring

Steinar – Stormberger

Steinar-bloggbilde-0313

Kommentarer

Kommentarer

One Comment
  1. Stormberg har mye å være stolt av. Jeg heier på dere!

    Når det gjelder situasjonen for de ureturnerbare oppfordrer jeg dere til å holde dere oppdatert på http://www.dyktige.no/?page_id=305, og ta kontakt når dere kjenner tiden er moden.

Comments are closed.