På vei mot målet

Lønnsnivået i Kina har økt et mer eller mindre stødig tempo det siste tiåret, drevet av høy økonomisk vekst og en synkende befolkningsvekst. Færre unge kinesere tar seg jobb og de som faktisk tar seg jobb har høyere forventinger enn tilfellet har vært tidligere. Arbeiderne har blitt stadig bedre organisert og disse faktorene har ført til at arbeidsgiver har måtte følge på med høyere lønn for å rekruttere og beholde viktig arbeidskraft. Våre fabrikker i Kina er intet unntak.

Våre siste undersøkelser viser at gjennomsnittslønnen per måned (uten overtid) var på RMB 2.821,-. Det tilsvarer en lønn som ligger 107,66 % over minstelønnsnivået. Minstelønnsnivået skal i følge artikkel 48 i Labour Law være på et nivå som er tilstrekkelig til å dekke de daglige behov arbeideren har. Selv med moderate definisjoner av daglige behov så viser ulike levelønnsundersøkelser at dette ikke er tilfellet i Kina per i dag. Selv det dobbelte av minstelønnsnivået blir av flere fagmiljøer sett på som ikke levelønnsstandard.

Arbeiderne på kinesiske fabrikker får stadig mer å si.

Arbeiderne på kinesiske fabrikker får stadig mer å si.

Tekstilsektoren har tradisjonelt vært en lavtlønnet bransje. Det er nok også tilfellet i dag, men på grunn av nevnte årsaker så har vi sett en positiv utvikling av lønnsnivået på våre fabrikker. Det fleste oppnår også en levelønn, men det skjer oftest når det legges inn overtidsarbeid. Og her ligger mye av utfordringen i dagens arbeid med å få alle arbeiderne opp på levelønn; for mye overtidsarbeid til for lite lønn.

Kinesisk lov slår fast at normal arbeidsuke utgjør 5 dager av 8 timer, totalt 40 timer per uke. Maksimalt tillatt per uke er 58 timer per uke, men ikke mer enn 36 timer overtid per måned. All overtid skal betales med minimum 150 %. For unge mennesker og/eller migrantarbeidere som er ute etter raske penger er det fristende å jobbe mange timer. Så lenge det er innenfor lovverket og forsvarlig i forhold til arbeidsmiljøet så er dette ok, men da skal det også betales i henhold. Tilstrekkelig overtidsbetaling er dessverre i mindre grad tilfellet.

Alt i alt vil det si at når det gjelder lønnsdannelsen på fabrikkene så er utvikling fortsatt positiv og lønningene nærmer seg en levelønn, men det er fortsatt en stykke å gå før vi er i mål med en levelønn med en 40-timers arbeidsuke. For å prøve å bidra til dette vil vi se på flere måter å kartlegge lønnsandelen og se på hvordan vi kan vektlegge dette tyngre i valget av leverandør. Det skal lønne seg å behandle sine arbeidere bra. Vi ønsker bærekraftige leverandører. Det er også en viktig del av vårt arbeid med å være bærekraftige i vårt daglige arbeid.

Jan Halvor – Stormberger
Jan-Halvor-Bransdal-tw

Kommentarer

Kommentarer