Du er en del av løsningen

Små plastpartikler (mikroplast) er en miljøutfordring som må tas på alvor. For hver dag som går øker mengden av disse partiklene i både marine miljøer og ender igjen opp hos oss mennesker gjennom maten vi spiser. Kildene til denne mikroplasten er mange, varierte og ofte knyttet til deler av vårt dagligliv. Som produsent av klær laget av syntetiske fibre har vi i Stormberg vår del av ansvaret for å håndtere dette.

Bare i Norge er det estimert at avfallet av mikroplast fra klær som vaskes er på minst 600 tonn per år. Disse partiklene er så små at det meste av det heller ikke fanges opp i renseanleggene og ender dermed opp i ulike vassdrag.

Vi søker stadig etter løsninger som kan ytterligere begrense avfallet av mikroplast fra våre produkter. Flere fagmiljøer forsker på dette og forslag til løsninger begynner å ta form. Flere tiltak knytter seg til vaskemaskinen og filter som kan fange opp mikroplasten. Andre knytter seg til design og utvikling av tekstilfibre.

labler

Samtidig som det vil ta noe tid å komme opp med de beste løsningene for alle kildene til mikroplast er det ting vi i mellomtiden kan gjøre med det tøyet vi har og vasker. Her er noen enkle grep som du alle kan gjøre og som vil redusere mengden mikroplast fra nettopp dine klær:

–          Fyll vaskemaskinen så mye du kan når du vasker. Med en full maskin reduseres friksjonen mellom klærne og avfallet av mikroplast reduseres.

–          Bruk flytende vaskemiddel i stedet for vaskepulver. Pulveret forårsaker en «skrubbeeffekt» som resulterer i mer mikroplast i vannet.

–          Bruk litt tøymykner. Ingredienser i tøymykner reduserer friksjonen mellom fibrene og dermed og avfallet av mikroplast. Pass på at det er en miljømerket tøymykner.

–          Vask på lav temperatur. Høye temperaturer øker slitasjen på en del tøy og mikroplast faller av.

–          Unngå lange vaskeprogrammer. Jo lengre vasken er jo mer friksjon forekommer og fibrene slites.

–          Tørk med mindre omdreininger. Høy omdreiningshastighet øker også friksjonen og faren for at fibrer løsner fra tøyet.

Så skal vi sammen med fabrikkene følge med og se på hva vi gjør i design og produksjon av syntetiske produkter. En testmetode for å sammenligne avfall av mikroplast fra ulike tekstiler er noe vi venter på og som vil gjøre valgene og vurderingene lettere. Dette jobbes det med i fagmiljøene. Deretter har vi gode samarbeidspartnere hos våre leverandører som vi kan spille på for å implementere reduserende tiltak.

Les også: «Mikroplast – makroutfordring»

Jan Halvor – Stormberger
Jan-Halvor-Bransdal-tw

Kommentarer

Kommentarer