Det er vilje som gir endring

Det er mulig å få til endring både når det gjelder etisk handel, inkluderende arbeidsliv og miljø og klima, men det betinger at det også er en vilje til å gjøre endringer. Og mange små tiltak kan sammen gjøre en stor forskjell.

På fredag snakket Steinar J. Olsen, daglig leder og gründer, til en fullsatt Grieghall om bærekraft og viktigheten av å ha mål utover å tjene penger.

Skjermbilde 2016-11-18 kl. 14.58.26

Steinar J. Olsen snakker til en fullsatt Grieghall fredag 18. november 2016

– Da jeg startet Stormberg var jeg helt sikker på at det var mulig å overleve som virksomhet og samtidig ta, til dels utradisjonelle og bærekraftige valg. Vi måtte jo tenke bærekraftig. Ikke bare var det et riktig valg å ta av hensyn til klimalet, men vi kunne ikke med troverdighet selge klær som er utviklet for naturopplevelser, og samtidig drive rovdrift på naturen. Selvfølgelig kunne vi ikke det, sa Steinar J. Olsen.

De som sier det ikke er mulig å drive åpent er heller ikke interessert i endring

Men bærekraft handler ikke bare om klima og miljø, men også om å endre arbeidsforholdene og gjøre samfunnsmodellen og arbeidslivet bærekraftig. Etter år med satsing og fokus på etisk handel ser vi at vi ikke har råd til å la være. Åpenheten har bidratt til høyere lønn og bedre arbeidsforhold, de bedrede arbeidsforholdene har ført til høyere og mer stabil produktkvalitet, blant annet fordi det blir mindre utskifting av arbeidere på fabrikker hvor den enkelte har en god arbeidshverdag. Det blir større stabilitet på fabrikker med gode arbeidsforhold.

Det er fortsatt en rekke norske virksomheter som ikke vil fortelle om hvilke fabrikker i lavkostland hvor de har produksjon. Ville vi godtatt hemmelig adresse på fabrikker i Norge?

Unknown-1

Edin Sivac fra Bosnia har vært flyktning og blitt holdt fanget. Edin er har nå jobbet i Stormberg noen år, han har vært en stor resurs og har allerede blitt skiftleder i vårt lagerteam

Inkluderende arbeidsliv handler om å se enkeltmennesker og å la alle få en sjanse til å bruke sine ressurser. Vi har en målsetting om at 25% av alle som jobber i Stormberg, skal være mennesker som har problemer med å komme seg ut i arbeidslivet. Folk med bakgrunn fra rus og kriminalitet, unge som har slitt på skolen, flykninger og mennesker med fysiske- eller psykiske helseplager. I dag er vi 350 medarbeidere i Stormberg og mer enn 80 medarbeidere jobber hos fordi de av forskjellige årsaker har slitt med å komme inn på arbeidsmarkedet.

I Stormberg har vi forsøkt å ta vare på naturen, å ta vare på medarbeiderne og å ta vare på de som syr klærne våre. De som sier det ikke er mulig å drive åpent er heller ikke interessert i endring. Viljen må være tilstede for at endring skal skje.

Les også:

– Alle fortjener en sjanse
– Ny etikklov

Petter N Toldnæs 2

Kommentarer

Kommentarer