Toppmøte til besvær

I helgen ble G20-toppmøtet sparket i gang i Hangzhou, Kina. Dette er første gangen Kina er vert for et slikt toppmøte og spenningen er stor. Toppmøtet er i utgangspunktet en arena for de 19 medlemslandene pluss EU å diskutere internasjonalt økonomisk samarbeid, men er i realiteten så mye mer enn det. Mange menige kinesere får kjenne på kroppen at verdens øyner er rettet mot Kina, og spesielt provinsene Zhejiang og Jiangsu.

Kinesiske myndigheter ønsker som vanlig å vise seg fram fra sin beste side, i det minste på kort sikt mens toppmøtet står på. Hangzhous innbyggere får ekstra ferie og oppfordres til å forlate byen under toppmøte. Butikker stenges og trafikken i byen stoppes i stor grad.

Tung smog og elver med unaturlig farge egner seg heller ikke disse dagene. Selv om det er en kjensgjerning at dette er områder med mye forurensing så brukes anledningen til både midlertidige og permanent stenge ned en rekke fabrikker i området.

Av Steve Snodgrass

Foto: Steve Snodgrass

Nå har det seg slik at Zhejiang, Jiangsu og Shanghai står for nærmere 80 prosent av polyester produksjonen i Kina, mens Zhejiang alene står for over 60 prosent av tekstilfargingen i Kina. Lenge har det vært klart at store deler av denne industrien stenges. Det betyr at ansatte må gå og mange kunder får ikke levert det de ønsker og har bestilt. For Stormbergs del har de fleste av våre produsenter tatt høyde for dette tidlig, håndtert det på en god måte og kunnet levere med minimalt av forsinkelse.

Dette skaper naturligvis store utfordringer for bransjen og alle de ansatte berørt. Når det ofte kan virke som kinesiske myndigheters kortsiktige sminking av sannheten oppfattes det som meningsløst. Samtidig er det liten tvil om at dette er en bransje som er en vesentlig bidragsyter til forurensningen i området. Til tross for strengere regulering har ikke bransjen tatt tilstrekkelig tak i problemene og får svi for det nå. Å ta i bruk drastiske tiltak for å gjøre noe med de store miljøproblemene er nødvendig, om enn smertefullt. Alternativet er verre. Samtidig er det synd at et internasjonalt møte med mye PR virker å være den nødvendige drivkraften som skal til for å ta nødvendige tak.

Vi kommer til å følge situasjonen i bransjen sammen med våre leverandører. Kanskje må vi se en ekstra gang på planlegging og logistikk i tiden som kommer for å stå enda bedre rustet mot svingninger og endringer. Fordelen vår ligger i det gode og langsiktige forholdet vi har til våre leverandører. Det som kunne vært en stor bekymring er mer en positiv innstilling til en endringsprosess som må komme når en handler med Kina, for å bedre miljø og livskvaliteten til de som lever og jobber der.

Les også: Kraften i koppen

Jan Halvor – Stormberg

Jan-Halvor-Bransdal-tw

Kommentarer

Kommentarer