Ny etikklov

Vi i Stormberg har lenge ønsket en strengere regulering innenfor flere samfunnsansvarsområder. Et av disse er etisk handel. Flere politiske partier, Initiativ for Etisk Handel, samt Framtiden i Våre Hender, har også foreslått tiltak, og en ny etikklov er nå under behandling på Stortinget.

Lovforslaget går ut på at bedrifter skal være lovpålagt å gi informasjon om arbeidernes forhold, for eksempel lønn, rett til å organisere seg, arbeidsmiljøet, og annet. Målet med loven er å øke åpenheten rundt arbeidsforholdene i produksjonsland, og med det bidra til å sette i gang prosesser som kan bedre disse forholdene.

En undersøkelse utført av Framtiden i Våre Hender viser at 72,3 prosent av de spurte er «villig til å betale ekstra for å sikre­ tekstilarbeideren akseptable lønns- og arbeidsforhold.». Dette viser at forbrukerne har blitt mer bevisste på hvor stor variasjon det kan være i arbeidsforholdene i produksjonsland, og at de ønsker en forandring.

Myanmar-II-2-1024x461

Etikkloven vil forbedre arbeidsforholdene i produksjonsland.

En slik lov er et stort steg i riktig retning for å bedre arbeidernes forhold. Gjennom forbrukernes rett til informasjon om produksjonsforholdene, vil de som jobber for å forbedre forholdene styrkes, og de som gjør lite eller ingenting vil synliggjøres. Dermed blir det enklere for forbrukerne å ta valg som bidrar til å sikre at arbeiderne jobber under gode forhold.

Som første tekstilbedrift har Stormberg siden 2005 offentliggjort navnene på fabrikkene som produserer våre plagg. Fabrikkoversikten som ligger ute inneholder blant annet fabrikkens navn og adresse, kontaktperson, antall arbeidere samt en evaluering av i hvilken grad fabrikken oppfyller Stormbergs etiske retningslinjer. Innsyn i slike leverandørlister har vist seg å være en kraft til forbedring og forandring, og vi er stolte av å gå foran som et eksempel. Etikkloven vil bidra til effektivisering av endringene rundt åpenheten, da dette til nå har gått for sakte.

Les også:

Marthe – Stormberger

Marthe

Kommentarer

Kommentarer