Kronprinsparets Fond

I Stormberg har vi en misjon om å bidra til å gjøre verden til et litt bedre sted. Derfor innførte vi i 2003 en 1%-andel, som går ut på at én prosent av all vår omsetning skal gå til humanitære og samfunnsnyttige formål. Takket være denne ene prosenten har nå over 30 millioner kroner blitt fordelt på flere spennende prosjekter som deler denne misjonen med oss.

Gjennom vårt arbeid med inkluderende arbeidsliv har vi sett viktigheten rundt at unge mennesker som av ulike årsaker blir stående litt utenfor samfunnet blir sett og får brukt sine ressurser på en positiv og meningsfull måte. Derfor har vi siden mai i 2014 samarbeidet med Kronprinsparets Fond, hvor hensikten er å styrke satsingen for fellesskapet for unge mennesker.

Vibro

Kronprinsparet sammen med engasjert ungdom i prosjektet VIBRO

Kronprinsparets Fond samarbeider med fire prosjekter som har forskjellige tilnærminger til hvordan ungdom kan engasjere seg, og hvordan det skal tilrettelegges for mestring:

Lærervikaren er ferdig utviklede undervisningsopplegg til bruk i vikartimene. Undervisningen er skreddersydd etter kompetansemålene satt av Utdanningsdirektoratet for å gi hver enkelt elev bedre læringsutbytte.

Trivselsleder er Skandinavias største program for aktivitet for inkludering i barne- og ungdomsskolen, hvor mobbefrie trivselsledere legger til rette for økt aktivitet i storefriminuttene.

VIBRO arbeider for at alle ungdommer skal være samfunnsengasjerte, ha tro på seg selv, og innse sitt eget potensiale. Prosjektet kartlegger og tar tak i samfunnsutfordringer sammen med ungdom, og jobber for et bedre multikulturelt samfunn.

Med UngInvest (AIB) tilbys ungdom alternativ videregående opplæring, hvor det gjennom samarbeid med skoler, bedrifter og NAV tilrettelegges for praktisk og faglig opplæring, hvor elevene fullfører med fullverdige norske vitnemål.

Uansett hvilke årsak det måtte være til at unge skulle falle utenfor samfunnet må vi ikke glemme at dette er unge, flinke og ressurssterke mennesker som skaper vår fremtid, og vi er stolte av å samarbeide med et fond som tilrettelegger for at unge kan skape sin egen.

Les mer 

Martin – Stormberger

Skjermbilde 2016-07-20 kl. 09.56.06

Kommentarer

Kommentarer