Klimakvoter redder liv

Dette kjøkkenet ødelegger helsa, holder kvinner lenket til matlaging, stjeler unødvendig med penger fra de verdens fattigste – og gir økte klimaendringer. Hvorfor? Les mer

Gammelt kjøkken

Klimakvotene vi kjøper for å gjøre våre produkter og virksomhet klimanøytrale har de siste par årene gått med til rentbrennende kjøkkenovner i Mali. Over 180.000 ovner er solgt gjennom prosjektet og i løpet av 2017 går prosjektet over til å stå av seg selv, uavhengig av kvoteinntekter. 25 % av husholdningenes kostnader til brennstoff og 56% av CO2 utslippet er redusert som følge av dette.

Nå er det på tide å skape endringer også andre steder. Derfor vil det fra og med 2016 midlene fra klimakvotene vi kjøper gå til et tilsvarende prosjekt i Nepal. Også dette er et prosjekt som er godkjent av FN og sveitsiske Gold Standard Foundation.

Nepal barn

Nepal er et minst utviklet land (MUL) der en fjerdedel av befolkningen lever under den nasjonale fattigdomsgrensen, og med en brutto nasjonalinntekt på kun 730 USD per person (2013). Mer enn 80 % av befolkningen bor på landsbygda og rundt 86 % av energiforbruket i Nepal involverer tradisjonell biomasse som fyringsved, rester fra avlinger og dyremøkk, og går for det meste til husholdningsbruk. Det er kun 40 % av befolkningen som har tilgang til elektrisitet, og helt nede på 29 % for de som bor på landsbygda.

Nepal produksjon

Røyk i forbindelse med matlaging er den fjerde verste risikofaktoren for sykdom i utviklingsland. Det betyr 4 millioner premature dødfall per år, noe som er mer enn både malaria og tuberkolose. I tillegg gir avskoging og CO2-utslipp fra trekull et netto utslipp av klimagasser som gjør at dette prosjektet har mange konsekvenser.

Nepal improved cookstoves.bmp

Prosjektet i Nepal har som mål å utstyre 150 000 familier med disse rentbrennede ovnene de første fem årene. Ovnene skal produseres og selges lokalt ved hjelp av subsidiering fra kvoteinntektene. På sikt er målet av dette skal bli en bærekraftig og selvstendig ordning i lokalmiljøet uten behov for støtte utenfra.

Les også: Det grønne kompasset

Jan Halvor – Stormberger
Jan-Halvor-Bransdal-tw

Kommentarer

Kommentarer