Ren natur er felles gode og felles ansvar

Naturen ønsker deg velkommen, men dessverre er det mange som misbruker gjestfriheten ved å la søppelet ligge igjen – eller kaste det over båtripa eller ut av bilvinduet. Det kan ta opptil tusen år før ugjerningen ikke lenger er synlig.

Som barn var jeg med på utallige turer med foreldre og skolen for å plukke søppel i fjæra i på Telemarks-kysten. Når man har stått på huk og plukket små plastbiter i timesvis hvert år, tror jeg kroppen nærmest nekter å la seg kaste søppel andre steder enn i søpla siden. Derfor tar jeg med mine egne barn for å gjøre det samme hvert år.

Fra Strandryddedagen 7. mai. Å plukke tusenvis av ørsmå plastpartikler er nitid arbeid.

Fra Strandryddedagen 7. mai. Å plukke tusenvis av ørsmå plastpartikler er nitid arbeid.

Tidligere i år gikk vi tur langs en av Sørlandets vakre svaberg, og det ble en vekker for mitt engasjement for et renere hav. Der det tidligere år lå enorme mengder tang, var det nå knapt mulig å få øye på tanga mellom alle restene av plasttau, plastdunker, plastposer og en overveldende mengde små plastartikler. Og det samme synet gjentok seg på strand etter strand de neste helgene.

Plast i havet er blitt et av de aller meste alvorlige miljøproblemene. Om få tiår er det mer plast i havet enn det er fisk. For hvert tonn plankton er det i dag like mye plast i havet, og i 2050 vil det være ett tonn fisk per tonn plast. Havets ressurser er en evig fornybar kilde om vi klarer å ta vare de.

I motsetning til mange andre miljø- og klimautfordringer, hvor man føler seg så uendelig liten stilt opp mot store utfordringer, er plast i havet og plast i naturen noe hver og en av oss kan gjøre noe med. Vi kan ta med oss mer søppel hjem enn det vi dro ut med, og vi kan jobber med holdningene til de rundt oss. En ren natur er et felles gode og et felles ansvar.

Les også:

Petter – Stormberger

Petter N Toldnæs 2

Kommentarer

Kommentarer