Det grønne kompasset

Det er i likhet med de fleste typer regnskap mange gode grunner til å holde på med klimaregnskap. Kontroll på det som kommer inn og det som går ut er en god grunn. Oversikt over hvor det kan være mulig å optimalisere er en annen. Da Stormberg startet med enkle klimaregnskap helt tilbake i 2007 var det av den mer enkle sorten. Nå er det mye forskning, utvikling og internt arbeid som ligger til grunn for å beregne et så riktig karbonavtrykk som mulig for det vi driver med.

Heldigvis blir det også stadig større grad av «god regnskapsskikk» også på klimaregnskap. Det er utviklet internasjonale standarder og rammeverk som skal oppfylles i regnskapet og for å kunne kalle seg klimanøytral. Det forskes heldigvis også stadig mer på de faktorene som legges til grunn på eksempelvis polyester, bomull, bambus ull og så videre. Dette gjør at tallene blir stadig riktigere, men kan samtidig gjøre det noe vanskeligere å sammenligne fra år til år.

Grønt kompass

Stormbergs klimaregnskap for 2015 er nå klart. Det totale klimafotavtrykket endte på 12049 tonn CO2. Det er ned fra 16405 tonn CO2 i 2014. En reduksjon på 4356 tonn CO2. Mye av denne reduksjonen skyldes lavere vareinngang i 2015 sammenlignet med 2014, men det som også er gledelig er at avtrykket per kilo klær viser en positiv utvikling og reduksjon. Vi har staket ut en grønnere kurs som allerede begynner å gi resultater. Så blir utfordringen å hente ut det store reduksjonspotensialet som ligger der.

Det er to store hoveddrivere i klimaregnskapet vårt; elektrisitet i produksjonen og selve råvaren. Siden vi produserer det meste i Kina og har ytterst liten innflytelse på det kinesiske strømmarkedet så må vi her sette vår lit til den pågående omleggingen til grønnere elektrisitet i Kina, samtidig som vi jobber med våre leverandører om energibesparende tiltak i produksjonen.

Når det gjelder råvaren så er vi allerede i gang med flere alternative materialer som vi vet har stor betydning. Vi har i rapporteringsåret produsert mer klær i resirkulert polyester enn noen gang tidligere. Dette vil vi fortsette å øke i enda større tempo i inneværende år. Å bytte ut jomfruelig polyester med resirkulert vil gi en besparelse på 77% CO2.

Det klimaregnskapet gjør for synliggjøring av karbondrivere i driften og produktene våre er av stor betydning for avgjørelser vi tar for fremtiden. Ikke minst ser vi at ting endrer seg, og at det som var riktig retning for 5 år siden ikke nødvendigvis er like riktig i dag. Vi kan korrigere noe og forsterke de områdene hvor vi ser god effekt. Det hjelper oss kort og godt å holde oss på en grønnere vei enn vi nok ellers ville gjort.

Les også bloggposten: Ble vi bønnhørt

Jan Halvor – Stormberger
Jan-Halvor-Bransdal-tw

Kommentarer

Kommentarer