Inkludering i hverdagen

De fleste av oss opplever tilhørighet i hverdagen, og lever gode liv innenfor trygge rammer. Men dessverre faller en del utenfor både skole og arbeidsliv, og det gir en rekke utfordringer. Vi har alle et ansvar for å inkludere på alle areaner.

Statistikken rundt utenforskap er nedstemmende lesning. Arne Holte i Folkehelseinstituttet har fire punkter som viser omfanget i Norge:

  • 290.000 barn i Norge har foreldre med psykiske lidelser eller misbruk som gjør at de sliter i hverdagen
  • 1 av 3 elever fullfører ikke videregående opplæring i løpet av fem år
  • 92.000 barn vokser opp i lavinntektsfamilier
  • 71.000 personer i alderen 15 til 29 år er hverken i jobb, utdanning eller opplæring
På 17. mai feirer vi våre felles verdier sammen.

På 17. mai feirer vi våre felles verdier sammen.

Vi spør ofte hva myndighetene kan gjøre for å ta tak i utfordringer, men vi må også bli flinkere til å tak i hverdagen og se hvordan arbeidsplassen, fotballaget eller vennegjengen kan bli mer inkluderende arenaer.

Helsedepartmentet utarbeidet fem enkle tips som kan gjøre hverdagen bedre:

1. Vær oppmerksom når en venn plutselig oppfører seg annerledes enn han eller hun pleier. Da bør du ta kontakt for å høre om alt er i orden, og om det er noe du kan gjøre.

2. Hvis du ser at noen har det vanskelig, kan du være til god hjelp bare ved å bry deg. Kanskje vennen din ikke vil si noe, men det kan uansett være godt å høre at du er der hvis det trengs.

3. Det hjelper å snakke. Alle har det vanskelig med tanker og følelser i perioder. Noen ganger føles det ekstra ille, og for noen går ikke disse følelsene og tankene over av seg selv. Hver femte ungdom opplever dette en eller annen gang.

4. Ikke forsøk å være terapeut. Mange ungdommer tar veldig mye ansvar for venner som har det vanskelig. Det er bra å bry seg, men hvis du blir betrodd alvorlige problemer er det viktig at du snakker med en voksen du har tillit til. Husk at venner skal støtte og lytte – ikke behandle.

5. Ikke lat som ingenting. Vær en støtte for den du ønsker å hjelpe, vær tillitsfull, lytt og fortell hvor man kan få hjelp. Tilby deg gjerne å følge vennen din til helsesøster eller til legen. Mange vegrer seg for å spørre fordi de er redde for å gjøre ting verre. Det er mye bedre å spørre enn å late som ingenting.

Å bry seg er ikke å blande seg. Å bry seg er å vise at man setter pris på noen, og vise at de betyr noe for deg. Det er ikke greit at så mange lever utenfor det som skaper trygge rammer, og den beste måten hver enkelt kan bidra på er å vise oppmerksomhet og snakke.

Les også:

Steinar – Stormberger

steinarblogg

Kommentarer

Kommentarer