Senk terskelen til arbeidslivet

Arbeidslivet må åpnes opp for flere og det må bli enklere å ansette de som ikke har fått innpass. Titusenvis av ungdom står utenfor arbeidslivet og altfor få flyktninger er i jobb.  Nye inkluderingsverktøy og fritak i arbeidsgiveravgiften for ungdom vil gi flere en ny sjanse. LO har slaktet de nye inkluderingsforslagene. Det overrasker oss at LO avviser forslag som vil gi flere en mulighet på arbeidsmarkedet.

Arbeid er en nøkkel til god integrering. I Stormberg har vi jobbet målrettet for et inkluderende arbeidsliv siden oppstarten i 1998. Mange av mine dyktige kolleger har tidligere slitt med å få innpass på arbeidsmarkedet, enten de er innsatte og straffedømte, asylsøkere, unge mennesker som har droppet ut av skole eller mennesker med rusproblemer. Det siste halvåret har vi hatt som mål at vi skal ha en flyktning i jobb i hver av våre butikker.

For å motivere flere arbeidsgivere til å inkludere flere i arbeidslivet bør norske myndigheter gjøre det mindre kostbart å ansette de som har vært uten arbeid en stund. Ved aktivt å bruke arbeidsgiveravgiften og lønnstilskudd som inkluderingsverktøy, kan regjeringen bidra til at flere mennesker får en sjanse på arbeidsmarkedet. Vi foreslår et spleiselag for arbeid:

 • Etabler et forutsigbart lønnstilskudd som innebærer at det offentlige bidrar med 50% lønnstilskudd i en toårsperiode, for arbeidstakere som har vært uten jobb i minst to år. Arbeidsgiver betaler den andre halvparten av lønnskostnaden. Lønnstilskuddet må forutsette fast ansettelse med den tryggheten det innebærer for den enkelte. Dagens ordning er uforutsigbar og fungerer ikke godt nok. Den er byråkratisk, krever behandling og vedtak av NAV og gis normalt for en periode på maks tre måneder. Den kan forlenges etter ny behandling i NAV, men dagens kortsiktige lønnstilskuddsordning skaper en usikker situasjon for den enkelte arbeidssøker.
 • Innfør et ungdomsfritak i arbeidsgiveravgiften slik de som er under 30 år fritas for denne avgiften.
 • Uavhengig av den arbeidsløses alder, bør arbeidsgivere få fem års fritak fra arbeidsgiveravgift for arbeidstakere som har vært utenfor arbeidslivet i minst to år.

De nye inkluderingsverktøyene forutsetter ansettelse. Det innebærer at den enkelte ved bruk av disse verktøyene, vil få større trygghet enn ved å gå på kortvarige tiltaksplasser som ikke gir et stillingsvern. De tre nye ordningene vil redusere dagens byråkrati og de krever ikke saksbehandling i NAV. Dette er forutsigbare inkluderingsverktøy som automatisk slår inn når arbeidstakeren er under 30 år og når den enkelte har vært borte fra arbeidsmarkedet i minst 2 år.

Vi er glade for at integreringsminister Sylvi Listhaug synes forslagene er spennende og ønsker å vurdere de i forbindelse med behandling av den nye integreringsmeldingen.

Faksimilie, NRK Sørlandet 19. februar 2016

Faksimilie, NRK Sørlandet 19. februar 2016

Spleiselaget vi har foreslått mellom det offentlige og arbeidsgivere, vil føre til lavere arbeidsgiveravgift til det offentlige, men det vil også føre til lavere trygdeutbetalinger siden flere kan gå fra trygd til arbeid. Flere oppgaver vil bli løst i private og offentlige virksomheter, og det vil bli skapt nye jobber fordi det blir rimeligere å ansette de som nå står utenfor arbeidslivet. Viktigst av alt er imidlertid at flere vil få innpass på arbeidsmarkedet hvor de kan bruke sin arbeidsevne, bli ansatt med ordinære lønnsbetingelser og få en større trygghet for fremtiden.

Stormberg vil uavhengig av disse forslagene fortsette vårt arbeid for et inkluderende arbeidsliv. Vi har i mange år rekruttert folk som faller utenfor og kommer til å fortsette med det også i fremtiden uavhengig av hvilke ordninger som måtte være, men vi ser dessverre at det er mange virksomheter som velger å ikke inkludere mennesker som har vært utenfor arbeidslivet. Derfor foreslår vi konkrete tiltak som vil åpne arbeidsmarkedet for flere.

Nestleder i LO, Knut-Arne Solbakken, har slaktet de nye inkluderingsforslagene og ønsker ikke engang å vurdere de nærmere. Vi er overrasket over at LO avviser forslag som vil gi flere en mulighet på arbeidsmarkedet.

I stedet for å forsøke nye løsninger som kan gjøre det lettere å få jobb, ønsker LO å videreføre de gamle ordningene. Det er dårlig gjort overfor alle de som har falt utenfor, for tallene viser  at de gamle verktøyene ikke fungerer godt nok. 70 000 mellom 15 og 29 år er ikke er i jobb eller utdanning og et historisk høyt antall unge uføretrygdet. Altfor få flyktninger er i jobb, og selv om det er uløste oppgaver både i offentlige og private virksomheter, får mange voksne med verdifull arbeidsevne ikke innpass på arbeidsmarkedet.   

LO står på barrikadene og gjør en viktig jobb for å ivareta rettighetene for norske arbeidstakere. LO burde stå på barrikadene også for de som ikke får innpass på arbeidsmarkedet. De titusener av arbeidsføre ungdom og voksne som ikke har fått mulighet til å bli arbeidstakere og forsørge seg og sine. Vi utfordrer derfor LO til å komme med forslag på nye verktøy som kan åpne opp arbeidsmarkedet for de mange som nå sliter med å få en mulighet.

Det er et stort samfunnsproblem at dagens inkluderingsordninger for arbeidslivet ikke fungerer godt nok. Mange flyktninger og mange unge med arbeidsevne oppdras til å bli «navere». Når utenforskapet vokser, spesielt blant unge, er det nødvendig å gjøre mer for å få flere inn i arbeidslivet og ut av stønadsordninger. Utenforskapet skaper sosiale problemer og sosiale problemer går i arv. Vi har ikke råd til at titusenvis av arbeidsføre står utenfor arbeidsmarkedet. Det er uverdig for den enkelte og for samfunnet.

Se også:

Steinar J. Olsen
Stormberggründer

Steinar-bloggbilde-0313

3 Comments
 1. Hei, Lasse, og takk for tilbakemelding. Vi håper du får en mulighet til å lykkes. Jeg har sendt deg kontaktinformasjon i direktemeling på Facebook. Turhilsen fra Petter – Stormberg

 2. Dette er virkelig et flott initiativ. Jeg har masse og tilby som arbeidstaker i et firma som feks. Stormberg men jeg har store hull i min CV noe som gjør at på NAV så er jeg ikke interessang for arbeidsgivere generelt. Jeg er 53 år gammel man, har vært uføretrygdet siden 87 noe som har vært isolerende og ikke noe heldig for meg. På den annen side har jeg masse positivt og bidra med på en arbeidsplass.. På spørsmålet; er jeg klar for og gå ut i arbeidslivet nå er svaret et UBETINGET JA!
  Stormberg er en foregangsbedrift i så måte, skulle gjerne hatt mulighet til og gjort et hederlig arbeidslag her. Mitt Morto er: arbeidsglede, tillit, Lojalitet og takknemmelighet.. Dette skaper glede og trofaste medarbeidere!
  TAKK FOR ET FLOTT INITIATIV OG TAKK TIL STEINAR J. OLSEN.

  Med hilsen
  Lasse Niemela.

 3. Flott forslag! Når næringslivet er så på banen som dere, bør applausen rulle i takt med gamle ordninger som ruller ut!

Comments are closed.