Ble vi bønnhørt?

Mye er skrevet. Veldig mye mer er sagt. Men hvor mye ble gjort? Og hva gjenstår? De fleste mener i det minste at det ikke ble en flopp mens mange peker på at det er for mye frihet under litt for lite ansvar. Vi kan vel si at den nye klimaavtalen som kom på plass i Paris betyr at ingen helgenstatuser kan deles ut med det første, men at det var mye god vilje som gir håp om at flere bønner blir hørt på litt sikt.

Målet fra 2010 om å begrense økningen i den globale gjennomsnittstemperaturen til 2 grader ble ikke endret. Synd for små øystater og sårbare utviklingsland. Det betyr at vi må alle sammen tilpasse oss desto mer og dele mer broderlig på godene for å komme noenlunde bra fra klimaendringene. Dette blir for et c-moment å regne i praksis. Mennesket synes generelt lite om endringer samtidig som vi nå må gjøre dette mer enn kanskje noen gang.

Håndtrykk

Av AK Rockefeller

Vel åpner den nye avtalen på å gi noe slakk til utviklingslandene med hensyn på farten på utslippsstopp, men her må den velstående delen av verden komme seg fortere opp av sofaen for å sette de fattigste i stand til å ta del i dugnaden. Dette er en gylden sjanse for verden til å kollektivt løfte mange fattige ut av fattigdom samtidig som vi løser «alles» klimaproblem enklere. Tilpasning er løsningen for alle. Verktøykassen for å få det til er sterkt variabel.

Et særlig positivt trekk var at hele 180 land leverte inn nasjonale klimamål i forkant av møtet i Paris. Enda mer positivt er det at disse skal revideres hvert femte år og ikke kan bli dårligere enn først levert. Derimot er straffen for ikke å stå ved dette enda mildere enn en hvilken som helst kardemommelov. Den består av en ekspertkomite som skal fremme etterlevelse av avtalen, men samtidig være ikke-fiendtlig og ikke-straffende. Det blir interessant.

Enn så lenge får vi i Stormberg prøve å være vårt eget beste politi. Vi skal fortsette å forbedre klimaregnskapet vårt og redusere utslippene våre både knyttet til produktene våre og til driften vår. Utover i 2016 vil det komme flere spennende nyheter fra oss som vil ha vesentlig betydning for våre utslipp på flere områder. Vi skal tilpasse oss og samtidig prøve å hjelpe andre til å gjøre det samme. Verktøyene ligger der. Klimaregnskap, 1%, etiske retningslinjer med mer. Vi må bare lære å bruke de stadig bedre.

Les også bloggposten: «En bønn om handling»

Jan Halvor – Stormberger
Jan-Halvor-Bransdal-tw

Kommentarer

Kommentarer