Mulighetens ambassadør

«Angst er ikke så farlig – de aller fleste har det en eller annen gang i løpet av livet. Vi må bare tørre å snakke om det.»

Charlotte (16) er en av ungdommene ved Arbeidsinstituttet (AIB), et videregående opplæringstilbud i Buskerud. Charlottes tid på ungdomsskolen var preget av angst og høyt fravær, men på AIB har hun funnet trygghet, tilhørighet og ny læringsglede. Nå er hun opptatt av å hjelpe andre som sliter med det samme.

–          Alle mennesker øver på ting, og alle er feilbare – så da må vi hjelpe hverandre. Angst tar mye energi og man er mye mer sårbar for negative ting. Det handler om å komme seg over den bøygen som stopper deg fra å gjøre det du vil, men som du føler deg usikker på. Kan jeg hjelpe andre med det så gjør det meg glad. Og – ved å hjelpe andre hjelper jeg også meg selv, og når jeg anerkjenner andre så anerkjenner jeg meg selv. Sammen løfter vi hverandre. Det synes jeg vi skal huske på – særlig nå i julen.

Charlotte

En skolehverdag preget av tillit og mestring

Arbeidsinstituttet jobber med styrkebasert læring, og tar utgangspunkt i hver elev på sitt beste. Ved å bygge en kultur tuftet på trygghet, trivsel og åpenhet utfordrer de elevene til å tørre å gå utenfor komfortsonen.

–          Åpenheten ved AIB bidrar til at jeg blir trygg, og da tør jeg gjøre ting jeg ikke har gjort før. Nå tør jeg å ta bussen til skolen, jeg holdt foredrag om meg selv til de andre i klassen etter bare en måned – og jeg har vært med på skoletur til Sverige. Ingen av disse tingene hadde jeg turt for et år siden. Her øver jeg meg på det jeg ikke tør, jeg erfarer at det går bra – og nå begynner jeg å tro at det kan gå bra også i fremtiden. Det viktigste er likevel at jeg føler meg ønsket ved AIB – lærerne bryr seg om alle og passer på at alle har det bra. Det gir meg lyst til å komme hit. På ungdomsskolen hadde jeg høyt fravær og satt mye på rommet mitt, nå er jeg veldig stolt av å nesten ikke ha fravær denne høsten. Det er også gøy å tenke på at jeg har snakket mer her på tre måneder enn jeg gjorde på tre år på ungdomsskolen.

Fremtidsdrømmer

Charlotte går helse- og sosiallinjen ved AIB, og drømmer om å bli barnehagelærer som voksen. Fremtidsdrømmen inneholder også et lite hus ved sjøen i Tønsberg – og en hund.

–          Jeg er veldig glad i barn og gleder meg til å kunne bruke dagene mine sammen med dem. For å nå denne drømmen har jeg satt opp konkrete mål; det er at skal jeg ta vare på de gode erfaringene mine, være bestemt på at jeg skal nå målene og møte opp på skolen hver dag. Det skal jeg klare. Jeg får også veldig god støtte fra foreldrene mine. Men aller først skal jeg feire jul sammen med familien. Det gleder jeg meg veldig til. Og det aller beste denne gangen er at jeg har så mye mer å fortelle fra skolen enn tidligere!

Et samarbeid for og med ungdom i Norge

Kronprinsparets Fond vil bidra til å fange opp unge mennesker som risikerer å falle utenfor. Noen mangler sosial kontakt og trygge voksenpersoner. Andre mangler motivasjon og dropper ut av skolen, eller blir av andre årsaker stående på siden av fellesskapet. Fondet støtter prosjekter som skaper arenaer for mestring og deltakelse for ungdom, og som gir unge mennesker en mulighet til å utvikle egne evner og delta i fellesskapet. Det handler om se individet og det enkelte menneskes evner og muligheter.

I 2015 har Fondet samarbeidet med Trivselsleder, Vibro og Pøbelprosjektet – i tillegg til Arbeidsinstituttet i Buskerud. På hver sin måte bidrar de til at ungdom i Norge har et godt liv, at det blir færre som faller «utenfor», at ungdom tar i bruk egne ressurser – og at deres drømmer går i oppfyllelse.

Av Irene L. Lystrup – Daglig leder i Kronprinsparets Fond
Irene-l-lystrup

Kommentarer

Kommentarer