Stor takk til alle som vil hjelpe!

Helt siden vi startet i 1998 har vi rekruttert 25% av våre medarbeidere blant mennesker som har hatt vansker med å komme inn på arbeidsmarkedet, enten de har vært dropputs, hatt rusproblemer, vært straffedømte eller av annen grunn har hatt utfordringer med å få seg jobb. Når vi ser hvordan flyktninger sliter med å skaffe seg et sted å bo og et sted å jobbe, var det naturlig for oss å også ha et spesielt fokus på denne gruppen. Målsettingen er å få en flyktning i jobb i hver av våre butikker.

Det er dessverre noen som har sterke motforestillinger mot å stille opp som medmennesker og strekke ut en hjelpende hånd til de som flykter for livet. Heldigvis gjelder det kun et fåtall. Vi har mottatt tusenvis av meldinger, og de aller fleste er hyggelige og oppmuntrende.

Engasjementet for flyktningene har vært sterkt over hele Norge. Jeg synes det er paradoksalt at i denne saken er det folket som leder politikerne, og ikke motsatt. Det sterke folkelige engasjementet for flyktningene som vi og så mange andre opplever, viser at vi er mange som ønsker å bidra overfor de som har vært på flukt.

IMG_9452

Haidar og Steinar J. Olsen på scenene i Konserthuset i Oslo.

Engasjementet for flyktningene kom fra mange av mine medarbeidere som ønsket å bidra med klær og sko, og vi har siden det bidratt på ulike måter – i likhet med mange, mange andre barn og voksne i Norge. Det viser at både det norske folk og vi som virksomhet har et bredt engasjement for flyktningene, uavhengig av politisk farge.

På lørdag deltok Stormbergs nye medarbeider, Haidar, og jeg på NRKs Dugnad for flyktningene. På scenen spilte Bernhoft, Emilie Nicolas, Sivert Høyem, DumDum Boys, Christel Alsos og Eben med Nico D for Syria-flyktningene. Det var en flott støttekonsert for flyktningene som foreløpig har bidratt med over 18 millioner til Røde Kors, Kirkens Nødhjelp, Redd Barna, Flyktninghjelpen og Norsk Folkehjelp.

Les også:

Steinar – Stormberger

blogg_SJO

Kommentarer

Kommentarer