En flyktning i jobb i hver butikk!

Det har de siste ukene vært et imponerende folkelig engasjement for flyktningene. Kommentarfeltene i nettaviser og sosiale medier viser imidlertid også at flyktningene som kommer til Norge, ikke bare kommer til å oppleve åpne armer og varm velkomst. Fremmedfrykt og fordommer overfor innvandrere preger fortsatt deler av det norske samfunnet. Dette er holdninger som fortjener å bli utfordret, også av representanter for næringslivet.

Da vi fortalte våre Kunder at fredagens omsetning i Stormbergs nettbutikk uavkortet skulle gå til Røde Kors sitt arbeid for mennesker på flukt, var den første kommentaren vi fikk fra en av våre Kunder at vedkommende hadde handlet hos Stormberg for siste gang. Det klare flertallet av våre Kunder har gitt oss positive tilbakemeldinger på at vi støtter mennesker på flukt, men vi vet at vi også har mistet flere Kunder som følge av at vi bidrar med penger til den største flyktningkatastrofen etter andre verdenskrig. Det at vi sammenlignes med landssvikere og får tilbakemelding om at Kunder vil brenne klærne våre, vil ikke føre til at vi engasjerer oss mindre for flyktningene. Snarere tvert imot. De grumsete holdningene vil bli møtt med økt engasjement for flyktningene.

Det er et felles ansvar å ta godt vare på flyktninger som kommer til Norge, og bidra til god integrering. Det å komme inn på arbeidsmarkedet og på sikt få mulighet til å forsørge seg og sine, er avgjørende for god integrering. Stormberg har derfor i dag besluttet at vi skal gjøre en ekstra innsats for å bidra med arbeid til enkelte av flyktningene. Vi etablerer en målsetting om at vi skal ha én flyktning i jobb i hver butikk.

Siden Stormberg ble startet for 17 år siden, har vi hatt en rekrutteringspolicy som innebærer at 25% av de som jobber hos oss skal være mennesker som av forskjellige grunner sliter med å få innpass på arbeidsmarkedet. Dette har ført til at mange av mine dyktige kolleger er tidligere innsatte og straffedømte, unge mennesker som har slitt på skolen, mennesker med rusproblemer og mennesker med fysiske og psykiske helseplager. Nå definerer vi også flyktninger som målgruppe for vår rekrutteringspolicy.

Med vår inkluderende rekrutteringspolicy, har vi et godt utgangspunkt for å tilby arbeid og arbeidstrening til flyktninger. Vi var allerede i begynnelsen av august i kontakt med flyktningtjenesten, og den første flyktningen begynner i jobb hos oss i løpet av september. Nå etablerer vi en konkret målsetting som gjør at vi innen 24 måneder kan tilby arbeid og arbeidstrening til langt flere flyktninger. I dag jobber det mer enn 350 medarbeidere i Stormberg, og vi driver 53 butikker over hele landet fra Mandal i sør til Kirkenes i nord.

Avgjørelsen om å bidra ekstra til å få flyktninger i arbeid, er inspirert av Statsminister Erna Solbergs oppfordring om at flest mulig stiller opp for å integrere flyktninger best mulig i lokalsamfunnet. Stormberg blir med på dugnaden og tar vår del av ansvaret for å bidra til å få flyktninger ut i arbeidslivet.

Vi kommer til å gjennomføre vår inkluderende rekrutteringspolicy og forsøke å bidra til integrering av flyktninger, uavhengig av hvor mange Kunder vi måtte miste på veien. Kanskje er det ikke kommersielt fornuftig å tenkte slik. Men vi gjør det likevel. Fordi det er det rette å gjøre.

* * *

NRK.no: Hatmeldingene fortsetter mot Stormberg

VG/E24: Trues med boikott etter Syria donasjon

Fædrelandsvennen: Donerte omsetning til Syria-flyktninger: Kunder truer med boikott

VG/E24: Den første flyktningen begynner hos Stormberg neste uke

VG/E24: Utrolig vondt å se

* * *

Steinar – Stormberger

blogg_SJO

 

Kommentarer

Kommentarer

13 Comments
 1. Selvfølgelig gjør mange en god innsats, MEN hvor lenge skal de være ulønnet av DERE? Dere klarer å velte den regninga over på kollektivet, ikke sant?

 2. Ja, jeg velger å tro på det, til eventuelt noe oppstår som gjør at tilliten blir brutt.

 3. Hei, spirild. Vi er godt i gang og flere flyktninger jobber rundt i ulike avdelinger. Vi vil komme med nytt innlegg når i løpet av noen uker, men vi ser så langt at vi har fått dyktige medarbeidere som gjør en solid innsats.

  Flyktningene kommer inn med ulik bakgrunn og forutsetninger, og det er forskjellig behov for opplæring. Vi har et klart mål om faste ansettelser, og vi skyver ikke på disse grensene med mindre det er spesielle omstendigheter. VI tar avstand fra en eventuell praksis hvor virksomheter utnytter dette systemer over år.

  Mvh Petter – Stormberg

 4. Hei, spirild. Vi er godt i gang og flere flyktninger jobber rundt i ulike avdelinger. Vi vil komme med nytt innlegg når i løpet av noen uker, men vi ser så langt at vi har fått dyktige medarbeidere som gjør en solid innsats.

  Flyktningene kommer inn med ulik bakgrunn og forutsetninger, og det er forskjellig behov for opplæring. Vi har et klart mål om faste ansettelser, og vi skyver ikke på disse grensene med mindre det er spesielle omstendigheter. Vi tar avstand fra en eventuell praksis hvor virksomheter utnytter dette systemer over år.

 5. Hvordan ble det egentlig? Forskyves praksisen inn i det uendelige sik at folk jobber gratis?

 6. Kjempeflott tiltak! Men ‘kunder’ er ikke et egennavn (ihvertfall i denne saken) og skrives ikke med stor forbokstav :p

 7. Igjen går dere i bresjen og staker ut kursen som forbilder for andre !! Stolt av å være kunde hos dere !! Stå på videre, vær kreative !! Kritikere vil det alltid være, men dere bruker kritikken konstruktivt og gir dem svar på tiltale på en herrrrlig måte !!! Helt Konge !!

 8. Så godt å lese at prinsipper om inkludering og menneskeverd, stadig blir uttrykt i nye handlinger hos Stormberg!!!
  ● Det å gi enkeltmennesker i vanskelige situasjoner en mulighet til å arbeide, å få muligheten til å gjøre vanlig lønnet arbeid, er kort og godt:
  – respektfull og inkluderende medmenneskelighet i praksis!!

Comments are closed.