Partienes klimakur for kommunene

Forrige uke spurte vi partiene om hvordan kommunene kan brukes i kampen mot klimaendringer. Bortsett fra Høyre og Arbeiderpartiet, så har alle partiene besvart våre konkrete spørsmål.

Vi stilte følgende spørsmål:
1. Hva er de tre viktigste tiltakene for å redusere klimautslippene lokalt?
2. Hvordan skal man få husholdninger og virksomheter til å ta miljøvennlige valg?
3. Hvordan kan vi legge til rette for å ta i bruk ny, fornybar energi?

tur i dalen

Fra Jotunheimen.

Stormberg jobber kontinuerlig med å redusere klima- og miljøbelastningen knyttet til virksomheten og alle Stormbergs produkter, og vi er opptatt av at flest mulig setter dette høyt på dagsorden. Kampen for minst mulig menneskeskapt påvirkning på klimaet er vår tids viktigste sak.

Kort oppsummert så svarte partiene slik på de ulike spørsmål, i den rekkefølgen de kom inn.

Venstre vektlegger grønt skifte, grønn planlegging og valg av grønne løsninger. Venstre ønsker å bruke markedsmekanismene for å gjøre det gunstig å ta miljøvennlige valg. Venstre vil også ha klimafond i kommunene. Se fullt svar her.

MDG vil ansette klimarågivere i kommunene og ha kommunale bærekraftsplaner. Den økonomiske veksten skal erstattes av økt fritid, og det offentlige skal ta 40% av kostnaden når privatpersoner installerer solenergianlegg. Se fullt svar her.

Kristelig folkeparti vil ha en offensiv støtteordning for gang- og sykkelveier, og skolere ansatte i kommunene til å bli bedre på gi klimaråd til både medarbeidere og innbyggere. Krf ønsker også at fornybar energi alltid vurdere som alternativ. Se fullt svar her.

Senterpartiet vil gi kommunene mer makt, mer myndighet og mer midler, og gi kommunene flere virkemidler i klimapolitikken. Senterpartiet vil også bygge flere kabler til utlandet for å selge mer norsk, fornybar kraft som erstatning for kull. Se fullt svar her.

SV vil satse på sykkel og kollektiv, energieffektivisering og bevare mer matjord. SV vil også gjøre grønne valg enklere, og tilrettelegge for utbygging av mer fornybar energi i Norge. Se fullt svar her.

Rødt vil ha oljeuavhengige kommuner og gi verneombudene ansvaret for det ytre miljøet i virksomhetene, og vil i likhet med SV og MDG også ha sekstimersdag. Rødt vil femdoble støtten til energieffektivisering. Se fulle svar her.

Frp vil ha full gjennomgang av avgiftssystemet for biler for å få en mer miljøvennlig bilpark, og vil gi skattemessige fradrag for miljøinvesteringer. Frp er opptatt av at næringslivet får tilgang på midler til forskning og utvikling. Se fulle svar her.

Vi ser at partiene har forholdsvis like løsninger for hvordan vi kan jobbe lokalt med å redusere klimautslippene, og vi oppfordrer partiene til å jobbe bedre sammen for å utmeisle en enda mer ambisiøs klimakur for kommunene – og for landet.

Se også:

Steinar – Stormberg

blogg_SJO

Kommentarer

Kommentarer