Mikroplast – makroutfordring

Det er for tiden et stort fokus på mikroplast – små plastpartikler som faller av produkter som er laget av polyester og andre syntetiske materialer. Som produsent og storselger av klær er dette noe også Stormberg er opptatt av. Selv om mikroplast er noe som primært faller av gjennom vask og bruk av klærne så er det vårt ansvar å lage så god kvalitet på klærne våre som mulig for å redusere dette avfallet så mye som mulig.

Mikroplast kommer fra mange ulike kilder (se figur) og er partikler som gjerne er godt under en millimeter i størrelse. Fra tekstiler så vil det fra polyester i likhet med alle andre klesmaterialer naturligvis falle av fiber både når vi bruker og vasker plagget. Siden det er basert på fossile råstoffer så brytes det ikke naturlig ned. Sammen med alt annet plastavfall utgjør dette en miljøfare vi skal ta på alvor. Dette gjelder spesielt marine miljøer siden det ofte følger vannstrømmen og havner i havet eller andre marine miljøer.

mikroplast_ny

Vi bestreber oss å gi alle våre kunder en så god kvalitet på produktene våre som mulig. Vi er i stadig dialog med våre leverandører om hvordan vi kan forbedre kvalitetene. Også når det gjelder mikroplast. Jevnt over holder materialene en meget høy kvalitet, men i møte med bruk og vask så vil det alltid være forbedringspotensial og behov for ytterligere forskning og utvikling. Vi har også prøvd å komme i dialog med vaskemaskinprodusentene for å finne felles løsninger som kan hjelpe, men her er det foreløpig ingen som har respondert positivt.

Denne sommeren reiser for øvrig Malin Jacob og seilvennene hennes kysten rundt for å sette fokus på marin forsøpling og mikroplast i havet. Stormberg er stolt sponsor av dette prosjektet.

Stormberg ønsker å bidra positivt, og vi håper å kunne være med på utvikle bedre produkter og nye måter å lage plagg og tekstiler på. Vi vil intensivere arbeidet utover høsten 2015, og vi håper å få flere positive bidragsytere med på laget.

Miljøet er vårt felles ansvar – og vi forplikter oss til å ta alle klima- og miljøutfordringer på alvor.

Les også bloggposten: Obligatorisk klimaregnskap

Av Jan Halvor – Stormberger
Jan-Halvor-Bransdal-tw

Kommentarer

Kommentarer