Et viktig valg

Dette er et krevende lokalvalg for mange. I tillegg til de tradisjonelle sakene som kommuneøkonomi, oppvekst og omsorg står også kommunereform på dagsorden. For mange handler dette om fornuft og om følelser. Vi vet hva vi har, men vi er ikke like sikre på hva vi får.

Som selskap er Stormberg partipolitisk og religiøst nøytralt, og vi består av mennesker som representerer et mangfold av meninger og trosretninger. Både selskapet og medarbeiderne er samfunnsengasjerte, og opptatt av spørsmål som berører livene våre. Også utenfor vår daglige arbeidsplass.

Tine_Sundtoft_og_Steinar_J_Olsen

Fra fjorårets besøk av miljø- og klimaminister Tine Sundtoft.

Ved tidligere valg har Stormberg valgt å gi økonomisk støtte til ulike partier, både på høyre- og på venstresiden i norsk politikk. Stormberg gir ikke lenger økonomisk støtte til partier, men jeg har valgt å bidra med valgkampstøtte med kr 70.000 til Kristiansand Høyre og kr 30.000 til Vest-Agder Høyre gjennom eiendomsselskapet Soto Eiendom AS.

Hovedårsaken til dette er at jeg mener Høyre i Kristiansand og dets ordførerkandidat Harald Furre er de som best kan lede regionen gjennom den krevende kommunereformen vi nå står overfor. Jeg mener at det er en styrke for næringslivet å ha færre offentlige instanser å forholde seg til, og jeg mener det er en styrke for regionen å være en av storbykommunene i Norge.

Klima- og miljøvern er satt høyere på dagsorden de siste årene. Jeg håper denne utviklingen vil fortsette – også i lokalpolitikken. Vi trenger flere lokalpolitikere som vil, og som våger å vise lederskap ved overgangen til et lavutslippssamfunn.

Jeg vil oppfordre alle til å delta i lokaldemokratiet, og jeg vil ønske alle et godt valg – uansett partifarge.

Steinar – Stormberger

steinarblogg

 

 

 

 

 

Kommentarer

Kommentarer