Bedre med én pøbel i jobb enn ti på NAV

Vi velger samarbeidspartnere som deler vårt verdigrunnlag i så stor grad som mulig. At det er pøbler som er noen av de beste fanebærerne av disse verdiene er kanskje et paradoks, men desto mer hyggelig og inspirerende. Vel har vi i Stormberg god erfaring med å gi nye muligheter til mennesker med mangelfulle CV’er, men å se at stadig flere lykkes gjennom Pøbelprosjektet gir bare enda mer tro på at både enkeltmennesket, bedriften og samfunnet vinner mye om en tør.

Ved utgangen av juli måned har intet mindre enn 2 193 vært innrullert i Pøbelprosjektet. Bare så langt i 2015 har 316 sluttført programmet. Av disse har 146 skaffet seg fast jobb, 34 har havnet på skolebenken igjen og 97 på andre former for kurs og tiltak. Kun 39 sluttet. Verdien av dette er både målbar og uvurderlig.

Foto Pøbelprosjektet

Foto Pøbelprosjektet

I 2014 konkluderte en analyse gjort av DNV GL at de fire ungdomsprosjektene Kronprinsparets Fond støttet, deriblant Pøbelprosjektet, utgjorde en besparelse for samfunnet på 2,7 milliarder kroner. Og da er ikke helsegevinst, økt livskvalitet og større samfunnsengasjement tatt med og prissatt. Dette fortsetter jo å stige etter hvert som Pøbelprosjektet øker i omfang kvalitet.

Gründer og pøbelideolog Eddi Eidsvåg er svært fornøyd med utviklingen, men sier samtidig at det er en vei å gå for å nå de målsetningene som er satt. Under mottoet «Jeg er god nok!» skal enda flere unge motiveres til utdanning, jobb og konstruktiv deltagelse i samfunnet. Nå er ni fylkeskommuner med på prosjektet. Målet er å tilby programmet i hele Norge.

Stormberg er stolt samarbeidspartner – både direkte og gjennom Kronprinsparets Fond. Vi har lært ett og annet og ønsker både å lære mer og lære bort mer om hvordan ressurser som er kommet litt på avveie kan bli hanket inn igjen. Sats på en Pøbel!

Les også bloggposten: «Jeg – en pøbel»

Av Jan Halvor – Stormberger
Jan-Halvor-Bransdal-tw

Kommentarer

Kommentarer