“De forventer høyeste standard, men tilbyr laveste pris”

I mars i år deltok jeg på IEHs leverandørkurs i Guangzhou og Ningbo, og møtte over 100 leverandører av IEHs medlemmer. Flere av disse leverer til sportsbransjen, og er svært opptatt av kvaliteten på produktene de leverer. Samtidig opplever leverandørene at kvalitetskrav fra kunder ikke alltid henger sammen med prisen de tilbyr.

I høst lanserte vi, Initiativ for etisk handel (IEH), en innkjøpsguide til våre medlemmer. Vårt utgangspunkt er at medlemmene skal ha ansvarlige innkjøpsprosesser i sin bedrift. Mange innkjøpere bidrar i dag til altfor dårlige lønns- og arbeidsvilkår for arbeiderne i leverandørkjeden. Men visste du at det faktisk kan lønne seg, også økonomisk, å fokusere på etisk handel i innkjøpsprosessene? Undersøkelser viser at produktiviteten hos leverandører til bedrifter som jobber med sin innkjøpspraksis i relasjon til arbeidsforhold, blir bedre: det blir mindre feilproduksjon og dermed mindre reklamasjoner, blant annet.

IEH stoffkutter

Ikke alle kjenner seg igjen i beskrivelsen fra leverandørene; at man er med på å skape dårlige arbeids- og lønnsforhold for fabrikkansatte gjennom pruting på pris. Kan hende er det sånn at dette ikke er et problem for noen, fordi man har vært klar over utfordringene en stund, og har jobbet godt med det. Men det gjelder de færreste.

«Vi kunne åpnet en hel butikk bare med vareprøver som vi har laget for innkjøperen».

Sitatet er fra en kinesisk leverandør på kurs. «Forecasting» (prognoser for volum) er den interne prosessen hos bedrifter der utviklingen av produktet foregår. I denne prosessen kan det oppstå interne interessekonflikter mellom produktutviklingsavdelingen og salgsavdelingen: Designer ønsker å bruke «fancy» materiale ‒ innkjøper forholder seg mest til pris og tidsrammer.

For at denne første internutfordringen ikke skal forplante seg videre utover i produksjonsfasen, er det derfor viktig at produktspesifikasjonene er klare før man går videre til leverandøren. En konsekvens av det motsatte kan være flere feilvarer i leveransen, forsinket ordre, økte kostnader for leverandøren og fare for overtid blant arbeiderne. Det er også viktig at man sørger for å være teknisk på høyden når det gjelder kunnskap om produksjon hos leverandør, for at man ikke skal bestille et produkt som det faktisk ikke er mulig å få til.

Innkjøp figur

Mange norske merkevarer, inkludert Stormberg, har gode, langsiktige forhold til sine leverandører. Dette er som regel det beste utgangspunktet for at man skal kunne samarbeide godt og være enige om målet (varen). Vi har flere eksempler på at medlemmer har endret sine rutiner for å kunne levere volumprognoser tidligere enn før ‒ for at leverandøren skal ha nok tid til å utvikle produktet, og dermed slippe den store mengden med vareprøver fram og tilbake. IEH anbefaler, i samsvar med tilbakemeldinger fra leverandører, at man gjennom faste mekanismer kan gi konstruktive tilbakemeldinger på vareprøvene, med en grundig begrunnelse for hvorfor man valgte den ene framfor de åtte andre. Dette hjelper både bedrift og leverandør til å forbedre produksjonsforholdene ved senere leveranser.

«If you do not want a sweatshop, you have to pay for it», sa en annen kinesisk leverandør på kurs i Shenzhen i november i fjor. I neste blogg vil vi se nærmere på hvordan forhandling av pris blant annet kan påvirke arbeidsvilkårene for arbeiderne i leverandørkjeden, og viktigheten av å forstå hvilke sosiale kostnader leverandøren faktisk inkluderer i sin prisstruktur.

Av Reidun Blehr Lånkan – Seniorrådgiver – Initiativ for Etisk Handel (IEH)
Reidun Blehr Lånkan

Kommentarer

Kommentarer