To skritt frem og ett tilbake

Lønn har lenge vært et fokusområde for oss når vi jobber med etisk handel. Det har samtidig vært et av de mest utfordrende områdene å jobbe med siden det er et komplekst område og noe vi som kunder ikke har noen direkte innflytelse på. Vi har imidlertid prøvd å bruke vår posisjon til å dra dette i retning av en levelønn for alle arbeidere ved våre fabrikker. Den siste undersøkelsen viser at dette arbeidet fortsatt er på rett vei, men at det gjenstår en del brikker før målet om levelønn for alle er nådd.

Den siste undersøkelsen blant alle våre fabrikker i Kina viser at fabrikkene i snitt ligger 115 % over den lovpålagte minstelønnen for de respektive regioner. Den viser også en gjennomsnittlig økning i lønninger fra foregående år på 21,5 %. Dette er gode tall og indikatorer på at ting går i riktig retning, men gir dessverre ikke grunn til å bestille laurbærkrans. Tallene er basert på gjennomsnittslønn for arbeider, eks. overtid. Det betyr at bildet er noe mer nyansert.

DSC03733

På lik linje som at den lovregulerte minstelønnen varierer fra sted til sted basert på antatte levekostnader så varierer også den antatte levelønnen. Det som er sikkert er også at levelønnen ligger betydelig over minstelønnen. Med andre ord kan en ikke under normale omstendigheter leve av minstelønn alene. Selv om flere fabrikker er nær en levelønn uten å jobbe overtid så ser vi fortsatt mye overtidsjobbing blant arbeiderne for å få mer utbetalt og oppnå levelønn. Det er derfor rimelig å anta at for mange er dette nødvendig for å få endene til å møtes. Det er i mange tilfeller hverken i henhold til nasjonale lover eller våre etiske retningslinjer.

Ulike velferdsordninger som pensjon, forsikringer, gratis lunsj med mere er også en del av bildet som må tas med og som er med og bidrar. Dette veier likevel ikke opp for gapet mellom faktisk lønn og antatt levelønn.

Levelønnsprosjektet som vi har vært en del av gjennom Initiativ for Etisk Handel har bidratt til økt innsikt og kunnskap om disse utfordringene. Vi har foreløpig fått bekreftet flere antagelser som eksempelvis bruk av overtid, men også fått opp øynene for hvordan bedre kommunikasjon og informasjon kan være nyttig i arbeidet med å nærme seg levelønn.
Som kunde har vi et ansvar for å betale en rettferdig pris for produktet vi kjøper. Det er også i vår interesse å skape et bærekraftig lønnsnivå hos våre leverandører både av etiske grunner, men også av hensyn til kvalitet og lønnsomhet. Det er fortsatt 83 år til Stormberg runder 100 år og vi akter å ha våre leverandører med på denne reisen og utvikle oss sammen.

Les også bloggposten: «Frisk i viljen»

Jan Halvor – Stormberger
Jan-Halvor-Bransdal-tw

Kommentarer

Kommentarer