Arbeid til alle

1. mai har i mer enn 100 år vært en viktig dag for arbeiderbevegelsen. En dag med vekt på samhold og internasjonal solidaritet. Verdier som de fleste av oss kan slutte oss til. Verdier som ligger tett på den norske folkesjela. Og det beste er at hver enkelt av oss faktisk kan gjøre en forskjell.

Samhold er viktig for fellesskapet, men vi har også altfor mange som ikke har mulighet til å delta i arbeidslivet. Å stå utenfor arbeidslivet er en krevende situasjon som i høy grad er med på å skape ulikhet. Derfor trenger vi å inkludere flere på arbeidsplassene og gi en reell mulighet til de som ofte ikke en gang får lov til å komme på intervju.

20150220-_JRE8992

Lederen av Handel og Kontor, Trine Lise Sundnes, LOs leder Gerd Kristiansen og Stormbergs hovedtillitsvalgt Hans Jørgen Kile i samtale med Stormberggrûnder Steinar J. Olsen tidligere i år.

I Stormberg har vi mange ulike politiske farger, men vi står sammen med LO og Handel og Kontor om å åpne arbeidslivet for enda flere, både i gode og i krevende tider. Siden starten i 1998 har Stormberg rekruttert en fast andel av våre medarbeidere blant mennesker som har hatt vansker med å komme inn på arbeidsmarkedet, blant annet mennesker med rusproblemer, tidligere straffedømte, unge mennesker som ikke har trivdes på skolen, og mennesker med psykiske- eller fysiske helseplager.

Inkluderende arbeidsliv handler om å få gleden av å få nye medarbeidere inn i arbeidsfellesskapet som har en annen bakgrunn og en annen historie. Vi har fått lojale medarbeidere som har beriket Stormberg og som har stått på for å gjøre oss enda bedre. Det er en gåte for oss at ikke flere virksomheter tør å tenke annerledes og satse utradisjonelt.

Stormberg har et mål om at 25% av våre medarbeidere skal være rekruttert gjennom denne ordningen, og ved inngangen til dette året lå vi på omtrent 23,5%. Vi har fortsatt en vei å gå, og vi håper at vi sammen med arbeidstakerorganisasjonene klarer å inspirere og oppmuntre enda flere virksomheter til å tenke nytt. Kanskje kan også din arbeidsplass kan gjøre en forskjell for noen?

LO-leder Gerd Kristiansand, Stormbergs Steinar J. Olsen og Trine Lise Sundnes fra Handel og Kontor

LO-leder Gerd Kristiansen, Stormbergs Steinar J. Olsen og Trine Lise Sundnes fra Handel og Kontor

Internasjonal solidaritet blir viktigere i en stadig mer globalisert verden. Ettersom mange av varene vi kjøper er produsert langt borte er det ikke alltid så enkelt å tenke på at det faktisk er enkeltmennesker som har laget mange av produktene.

For å sikre at de som jobber med å lage klær og andre forbruksprodukter langt borte arbeider under gode forhold må det bli internasjonal enighet om at grunnleggende retningslinjer overholdes. Leverandørene må respektere lønns- og arbeidsvilkår, retten til å fagorganisere seg, retten til å inngå tariffavtaler og forbud mot barnearbeid må respekteres. Det må være en klar målsetting om levelønn – fabrikkarbeiderne bør ha en lønn de kan leve av. Hemmelighold av fabrikklister må ta slutt. Vi kan ikke godta at noen selskaper nekter å oppgi hvor klærne lages.

Vi jobber iherdig med etisk handel, men vi er også avhengig av at flere faktisk bryr seg og er opptatt av de store forskjellene. Derfor krever vi at internasjonalt anerkjente faglige og menneskelige rettigheter blir overholdt i alle fabrikker som produserer for Stormberg.

Som forbruker har du makt til å påvirke hva de store selskapene faktisk er opptatt av. Du kan velge bort merker som ikke tar arbeidet med etisk handel på alvor, og med det sende et tydelig signal som blir lagt merke til om vi er mange nok.

1. mai er en viktig dag for mange, og ved å sørge for at enda flere løftes ut av utenforskapet her hjemme og ut av fattigdom i andre deler av verden, kan vi sammen gjøre en forskjell og kreve mer enn fine ord: Ord som må følges av handling.

Se også bloggposten: Fremtiden i dine hender

Steinar – Stormberger

steinarblogg

 

Kommentarer

Kommentarer