Alle må få en sjanse

På fredag hadde Stormberg besøk av Gerd Kristiansen (LO) og Trine Lise Sundnes (Handel og Kontor). Vi står sammen om viktigheten av å ha et arbeidsliv som inkluderer alle, både i gode og i krevende tider.

Stormberg er en inkluderende arbeidslivsbedrift. Det betyr at vi jobber målrettet for et lavt sykefravær og for at flere av de som sliter med å komme inn på arbeidsmarkedet, skal bli inkludert. De siste månedene har vi sett at arbeidsledigheten er på vei opp, og dessverre er det ofte de som allerede har en løs tilknytning til arbeidslivet som får enda større utfordringer i tider som dette.

20150220-_JRE9000

LO-leder Gerd Kristiansand, Stormbergs Steinar J. Olsen og Trine Lise Sundnes fra Handel og Kontor

Stormberg, LO og Handel og Kontor er alle enige om at vi må ha et spesielt fokus på å få denne gruppen ut i jobb, uavhengig av økonomiske oppgangs- eller nedgangstider. Siden starten i 1998 har Stormberg rekruttert en fast andel av våre medarbeidere blant mennesker som har hatt vansker med å komme inn på arbeidsmarkedet, blant annet mennesker med rusproblemer, tidligere straffedømte, unge menneskers om ikke har trivdes på skolen, og mennesker med psykiske- eller fysiske helseplager. Her kan du treffe noen av mine kollegaer.

20150220-_JRE8902

Gerd Kristiansen og Trine Lise Sundnes fikk omvisning på lageret vårt i Kristiansand

I Stormbergs handlingsplan for inkluderende arbeidsliv er det fastsatt et mål om at 25% av de som jobber i Stormberg skal være mennesker som har hatt problemer med å komme ut i arbeidslivet. Vi har hatt et mangeårig og godt samarbeid med NAV, arbeidsmarkedsbedrifter og fengsler i forhold til rekruttering av medarbeidere, og til nyttår var 23,5% av våre 396 medarbeidere mennesker som tidligere hadde spesielle utfordringer med å komme inn på arbeidsmarkedet.

20150220-_JRE8992

Gerd Kristiansen fortalte ivrig om LOs arbeid for å få flere bedrifter til å ta inkluderende arbeidsliv på alvor.

Stormbergs måte å praktisere inkludering i forhold til rekruttering, har gitt bedriften dyktige og lojale medarbeidere som har bidratt sterkt til at Stormberg har klart seg godt i konkurransen med sterke, internasjonale merkevarer. Vi anbefaler sterkt andre bedrifter å gjøre det samme, og vi er spesielt glade for det viktige arbeidet LO og Handel og Kontor gjør for økt inkludering i arbeidslivet. Dette handler om å åpne øynene og gi mennesker den sjansen de fortjener på arbeidsmarkedet. Og det handler om å tørre å tenke annerledes.

Se også bloggposten: Du må ikke la det bli kjent

Steinar – Stormberger

Steinar-bloggbilde-0313

Kommentarer

Kommentarer