En vinner

Fram til nå har vi delt ut 60 Stormberg-stipend. Vi har fått lov til å vasse i søknader på gode, samfunnsnyttige tiltak og delt ut bidrag til de vi syntes fortjente det aller mest. Det er humor, alvor, glede og ettertanke som preger jurymøtene når søknadene gjennomgås og avgjørelser tas. Det koster både tid og penger, men når en ser hva det betyr så er avkastningen stor. Her er en vinner som viser noe av det.

Det var ærlig, modig, inkluderende og bærekraftig helt fra starten av. Søknaden lyste engasjement og pågangsmot. Flåten og Knarvik Vel i Øygarden Kommune ville virkelig gjøre noe for lokalsamfunnet og gir flere mennesker turglede ved å gjøre den lokale perlen Steinsvatnet og stien rundt mer tilgjengelig og kjent. For å få dette til trengtes både hender og noen kroner. Stormberg stilte med noen stipendkroner og Øygarden stilte med mange villige hender.

Dugnader (1)

Dugnadsplakat

Hele våren og sommeren 2014 stilte energiske velmedlemmer opp for å lage klopper på stiene, sette opp skilter, koke kaffe og være psykisk støtte. Videre har turgåere rundt Steinsvatnet kunne ta med seg litt materialer på turen sin for så å droppe det av på merket sted. Effektivt, og litt ekstra trim for de som tok seg en tur. Øygardens nyankomne flyktninger ble også inkludert i dugnaden til stor nytte.

Høsten 2014 kunne «Steinsvatnet Rundt 2014» arrangeres. Med 150 deltakere og venteliste for å delta var det en udelt suksess som seiler opp som tradisjon. Tettere naboskap, nye bekjentskaper, økt turglede for flere og fokus på natur og nærmiljø er noen av effektene de har fått av å fikse opp en tursti rundt et vann. Vi i Stormberg er stolte av å kunne være med å bidra til dette. Det er derfor Stormbergstipendet er til.

Vi håper det blir mange små og store turer rundt Steinsvatnet i årene som kommer! God tur!

Jan Halvor – Stormberger
Jan-Halvor-Bransdal-tw

Kommentarer

Kommentarer