Omsorg i system

Enkelte glipper med øynene bare de ser bokstavene eller hører ordene. Få har hørt om at vilt engasjement for temaet har veltet hverken aviskiosker eller internettservere. Av en eller annen grunn har Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS) fått et ufortjent kjipt stempel. Etter å ha satt seg inn i dette over en tid så ser en at det er et område som har stor betydning for ytelsen i en hvilken som helst virksomhet. Og det kan til og med arte seg som spennende rett som det er.

Utfordringen ligger gjerne i at HMS utelukkende blir sett på som en mengde skjemaer og paragrafer som ofte oppfattes som unødvendig merarbeid og byråkrati. Både for den enkelte medarbeider, arbeidsgiver og stat. Og det kan være en sunn diskusjon å se på hvordan dette er organisert og blir håndhevet. I realiteten er HMS omsorg for den enkelte medarbeider satt i et mer eller mindre bra system. Med andre ord en utelukkende bra intensjon.

DSC03419

Fra en fabrikkene som produserer tøy

Stormberg har vært i vinden siste tiden fordi vi pekte på et for høyt sykefravær og mulige årsaker til dette. Som et ledd i forbedringsarbeidet er også vårt HMS-system satt under lupen. For i tillegg til å stille betimelige spørsmål til sykelønnsordningen så stiller vi selvsagt også spørsmål med måten vi internt gjør ting for å ta vare på medarbeidere. Her vil det alltid være forbedringspotensial. Vi kan alltid ta enda bedre vare på den enkelte. Noe av de tiltakene vi setter i sving nå er flere medarbeidersamtaler, arbeidsmiljø hyppigere på dagsorden i avdelingsmøter, arbeidsmiljøkartlegging og forbedrede vernerunder.

Hemmeligheten med å komme videre er å starte. Da er det spennende å se hvordan dette som iverksettes påvirker helsa, miljøet og sikkerheten til medarbeideren. For den enkelte medarbeider har ansvar for å medvirke til at tiltak blir gjennomført og for å gjøre sitt til å få ut de positive effektene. Gode verktøy krever godt håndlag og vice versa for et godt resultat.

En forbedret omsorg for den enkelte medarbeider vil resultere i et bedre arbeidsmiljø, mer fornøyde medarbeidere, lavere sykefravær, bedre bunnlinje og en sikrere arbeidsplass. For å få dette til må mye settes i et visst system. Det systemet heter nå en gang HMS-systemet. Kanskje det med fordel kunne endret navn og innpakning for et mer spenstig uttrykk, men det får enn så lenge ikke legge noen demper på det som er innholdet.

Les også bloggposten: «Hast, hoste og akutt latskap»

Jan Halvor – Stormberger
Jan-Halvor-Bransdal-tw

Kommentarer

Kommentarer