Driftstilpasninger i Stormberg

Stormberg er i sterk vekst. Det siste året har vi åpnet åtte nye butikker, vi har åpnet ny finsk nettbutikk som har fått meget god mottakelse – og vi lanserer straks en nettbutikk rettet mot det tyske markedet. Men som alle andre kjeder må også vi tilpasse oss markedet, og det betyr nå at vi legger ned butikkene i Norrköping og Karlstad i løpet av vinteren 2015.

Våre medarbeidere ved disse to butikkene får tilbud om jobb i vår norske virksomhet og jobbveiledning dersom de velger å søke nye jobber i Sverige. Selv om disse butikkene ikke har vist seg å være økonomisk bærekraftige, har vi stadig behov for dyktige medarbeidere i andre deler av virksomheten vår.

Stormberg konkurrerer i en bransje hvor nedleggelser og innsparinger er en del av hverdagen. For at Stormberg skal stå best mulig rustet i den tøffe konkurransen i sportsbransjen er det viktig at vi tilpasser oss markedet. Butikker som over lang tid taper penger vil etter hvert bli flyttet eller lagt ned. Vi jobber aktivt for å unngå at butikker er ulønnsomme, men det er dessverre ikke alltid mulig få butikker til å bli bærekraftige økonomisk.

Det er ikke tatt avgjørelse om nedleggelse av flere butikker, men det vil både bli åpnet nye butikker i fremtiden – og det vil bli nedleggelser og flyttinger. Dette for at vi skal kunne sikre fortsatt lønnsomhet og vekst, og på den måten trygge virksomheten.

Vi jobber hardt for fortsatt vekst i en konkurranseutsatt bransje, og vi står godt rustet for å møte den økte konkurransen vi tror kommer i fremtiden.

Leif – Stormberger

Leif

Kommentarer

Kommentarer