Gjesteblogg: Bilen skal fram

I framtida tror jeg vi skal gå mer på tur. Jeg tror vi skal sette mer pris på de turområdene vi har, og ta bedre vare på dem. Jeg tror vi skal sykle mer og kjøre mindre bil. Å tilrettelegge samfunnet for at friske mennesker skal bevege seg minst mulig viste seg å være et gigantisk feilgrep. Svært mange bilturer er korte. De aller fleste av oss har godt av å bevege oss mer.

Unødvendig bilkjøring gir unødvendige energiforbruk og unødvendig utslipp av klimagasser. Mer bevegelighet i hverdagen er bra for helsa, og i tillegg er det bra for klimaet. Ja takk, begge deler.

Stortinget i Norge har inngått et klimaforlik, hvor politikerne slo fast at trafikkveksten i de store byene våre skal tas med kollektivtransport, gange og sykkel. Dette er en god start. De norske byene vokser. Flere mennesker betyr flere reiser – og ALLE de nye reisene skal tas med kollektiv, gange og sykkel. Ikke en ny bil på veien. Dette er fullt mulig å gjennomføre. Kristiansand kommune hvor jeg bor har ved hjelp av en beskjeden rushtidsavgift redusert biltrafikken gjennom sentrum med totalt 1,1 % siste år.

Foto: Lars Verket

Foto: Lars Verket

Men samtidig med at stadig flere forstår sammenhengen mellom god klimapolitikk og god folkehelse, sitter det noen mennesker og tegner nye motorveier. For eksempel planlegger Statens Vegvesen å bygge en ny motorvei rundt storbyen Kristiansand. En køfri firefelts motorvei med fartsgrense 100 kilometer i timen. Traseforslagene er en blanding av tunnel-løsninger og vei i dagen. Alle alternativene truer noen av de kjente og kjære turområdene i Kristiansand. Ta gjerne en titt på kartet som Naturvernforbundet har lagt ut på våre hjemmesider.

Det er opplagt at en ny firefeltsvei vil føre til økt bilkjøring. Flere veier gir mer trafikk – og ikke bare på den nye motorveien. Det er jo ingen som BARE kjører på motorveien. Så dermed gir nye motorveier mer trafikk også i boligområder og bygater. Og det var vel ikke meninga?

Nå er det på tide å si stopp. Disse problemene kan ikke løses ved å legge nye motorveier litt lenger nord for byen, eller bygge noen meter ekstra med tunnel. Hele motorveiprosjektet rundt Kristiansand må derfor skrinlegges. Alternativet er færre biler på den veien vi allerede har, ved hjelp av busser, sykler, rushtidsavgift, bomring, godstog og godsferjer.

Naturvernforbundet jobber sammen med berørte velforeninger og aksjonsgrupper for å skrinlegge hele motorveiprosjektet. Vi kan få mye miljøvennlig moro for 6 milliarder, som motorveien antakelig vil koste. Som bonus slipper vi å ødelegge turområder og boligområder. Hvis du synes dette høres ut som en vinn-vinn-løsning så er det lurt å si tydelig fra. Sterke krefter jobber nemlig for ny og turødeleggende motorvei.

Gjesteblogger Marte Rostvåg Ulltveit-Moe – Naturvernforbundet
Marte Rostvåg Ulltveit-Moe

Kommentarer

Kommentarer

One Comment
  1. Dette er jo strålende å lese. Her jeg bor ligger det og vaker en ny Oslofjordkryssing. For et år siden tok jeg tak i prosjektleder hos Statens vegvesen – hyggelig og skikkelig mann. Men ideen om 4 felts bro i 80 m høyde over fjorden rett over det største og best sikrede friområdet i kommunen, den var og er svært dårlig. Det ble folkebevegelse og ordfører som hadde sitter to år i referansegruppen og det uten å rådføre seg med kommunen sin, han været stemningen og ble en tilsynelatende medspiller for den folkelige motstand. Så får vi se. Jeg begriper ikke hva som er feil med god fergeforbindelse Moss-Horten. For noen er at alt som smaker av kollektivt det samme som død og pine – ja, det medfølger noe ventetid osv. – men det er da useriøst å grise til det ellers så godt skjermende 100 m beltet og mye mer enn det, bare på grunn av at noen stutumer vil ha, vil ha, vi ikke, bla, bla. … eller ?

Comments are closed.