Subsidieringen øker, men Stormberg blir

Økt taxfreegrense på netthandel vil få konsekvenser for norsk varehandel. Vi er glade for at sentrumspartiene fikk gjennomslag for å senke grensen, men vi er fortsatt bekymret for arbeidsplasser i norsk varehandel og den langsiktige virkningen av økt grense.

Varehandelen er en viktig inngang til arbeidslivet for unge, og en bransje som inkluderer mange mennesker med hull i CVèn. Norge trenger butikkjobber og arbeidsplasser for ufaglærte også i fremtiden.

Ny fritaksgrense ser ut til å bli 350 kroner for utenlandskjøp. Det innebærer at økningen blir halvparten av det som opprinnelig var foreslått. En økning på 75% fra dagens nivå er likevel en betydelig økning i taxfreegrensen, men det er ikke nok til at Stormberg vil måtte etablere norsk nettbutikk utenfor landets grenser for å være konkurransedyktig. Vi tror at Stormbergs nettbutikk fortsatt kommer til å stå sterkt i konkurransen på det norske markedet. Stormberg har både fysiske butikker og nettbutikker, og vi designer, utvikler og produserer egen merkevare. Vi står derfor sterkt i konkurransen både innenlands og utenlands.

malin4

Nå ser vi frem til en grundig utredning av konsekvenser, slik at norske myndigheter får sett på virkningene av å i det hele tatt ha en slik taxfreegrense for utenlandske nettbutikker. For å forbedre situasjonen for forbrukerne håper vi at regjeringspartiene og samarbeidspartiene heller ser på antikvariske tollregler slik at dagens høye fortollingsgebyrer blir historie.

Vi kan fortsatt ikke forstå hvorfor norske myndigheter skal subsidiere utenlandske nettbutikker gjennom en taxfree-ordning på netthandel, og vi ser fram til å få grundige analyser som viser konsekvensen for norske arbeidsplasser.

Les også:

Steinar – Stormberger

Steinar-bloggbilde-0313

Kommentarer

Kommentarer