Pulsmåling

For å bedømme en helsetilstand best mulig er det fra tid til annen fornuftig å få noen utenforstående til å ta en titt. Se om de grep som er gjort virker og for å se hva som må gjøres for å bedre helsen ytterligere. Forholdene Stormberg har til sine leverandører vurderer vi som gode, men kan ikke utelukke en og annen skavank. En ny rapport som tar pulsen på forholdet er nettopp kommet på bordet. Er det grunn til bekymring?

Fokuset for denne inspeksjonsrunden var todelt; oppfattelsen av Stormbergs innkjøpspraksis, og lønnsdannelse på fabrikkene. Begge deler har hatt et ekstra fokus den siste tiden. Vi har tidligere i år kjørt en anonym spørreundersøkelse blant leverandørene ang innkjøpspraksisen og ville gjerne verifisere de resultatene og noen av våre tiltak. Vedkommende som har kjørt inspeksjonen har lang fartstid på området og kjenner Kina meget godt.

Det er både fabrikker som har vært produsert for Stormberg lenge og relativt nye fabrikker som har vært med i inspeksjonen. Felles for dem er at det langsiktige samarbeidet Stormberg legger opp til er meget positivt og legger et godt grunnlag for videre utvikling av forholdene på fabrikkene. Når de kan stole på at Stormberg forblir kunde i årene som kommer så øker goodwill og viljen til å samarbeide om de krav og retningslinjer vi stiller. Samtidig så stiller det ditto store krav til oss og vår rolle som kunde og samarbeidspartner i mange kommende år.

Rapport

Et område som vi vet vi har forbedringspotensialer på og som vi jobber med er kalkulering av priser. Dette er viktig helt ned til den enkelte arbeider. For å få en bedring på dette må vi vite hvor mye ting koster. Fabrikkene må bli bedre til å kalkulere og kommunisere kostnadene de har ved å produsere et produkt. Og Stormberg må bli bedre til å etterspørre dette og forhandle uten at det går på bekostning av arbeidernes lønninger.

Lønnsdannelsene på fabrikkene er, ikke uventet, en utfordring for arbeiderne på fabrikkene. Mangel på velfungerende arbeidstakerorganisasjoner er og blir et hinder for kollektive lønnsforhandlinger. Det samme gjelder i stor grad overtidsarbeid. Stormbergs muligheter til å bøte på dette er begrenset, men gjennom et åpent og langsiktig forhold med romslige ledetider kan vi gi noe av den forutsigbarheten som trengs for en god lønnsutvikling. Her er det ingen quick-fix.

Rapporten viser at tilstanden er bra og stigende, men også at det ikke er mye laurbærkranser i sikte. Vi må fortsette å jobbe og utvikle oss sammen med leverandørene og fabrikkene for å fortsette trenden. Noe annet er da ikke bærekraftig på noen måte heller. God arbeidspuls.

Les også bloggposten: Innkjøpspraksis forverrer arbeidsforholdene

Jan Halvor – Stormberger
Jan-Halvor-Bransdal-tw

Kommentarer

Kommentarer