Fremtiden i dine hender

Tekstilbransjen kan ikke fortsette å drive rovdrift på miljø og på mennesker som jobber på fabrikker i lavkostland. Det går an å både tenke etikk og samtidig klare å drive butikk, og det er det heldigvis flere og flere virksomheter som innser.

På lørdag var Steinar J. Olsen, daglig leder i Stormberg, invitert til å holde et foredrag til landsmøtet i Framtiden i våre hender. De arbeider for etisk forsvarlig og miljøvennlig forbruk, og en rettferdig fordeling av jordas ressurser. Denne gangen var det spesielt levelønn og etisk handel som sto på agendaen.

B17ajHyCcAAuv7N

Steinar J. Olsen på landsmøtet til Framtiden i våre hender

Tur- og treningstøyet fra Stormberg skal selges til lave priser, men ikke for enhver pris. Stormberg ble i september 2002, som landets første sports- og tekstilmerkevare, tatt opp som medlem av Initiativ for Etisk Handel (IEH).

Bakgrunnen for dette var at vi ønsket å øke kompetansen innenfor området etisk handel, samt ytterligere styrke vårt etiske og sosiale engasjement. Vi er opptatt av at vår produksjon utenlands skal bidra til en sunn sosial og økonomisk utvikling for våre produsenter og det samfunnet de lever i.

Stormberg produserer sine produkter på samarbeidende fabrikker i Kina, Myanmar og Bangladesh. Mange mennesker i det kommunistiske Kina som arbeider innenfor tekstilindustrien, opplever kritikkverdige lønns- og arbeidsvilkår. Vi vet godt at de sosiale forholdene og respekten for rettigheter på arbeidsplassen er helt annerledes i Kina enn i vår del av verden.

Vi vil gjerne gjøre det vi kan for å redusere disse forskjellene. Derfor krever vi at internasjonalt anerkjente faglige og menneskelige rettigheter blir overholdt i alle fabrikker som produserer for Stormberg.

Stormberg har utarbeidet egne etiske retningslinjer som blant annet innebærer at våre leverandører må respektere forhold som ordnede lønns- og arbeidsvilkår, retten til å fagorganisere seg, retten til å inngå tariffavtaler og forbud mot tvangsarbeid og barnearbeid.

Ved å aktivt støtte opp om virksomheter som tar etisk handel og bærekraft på alvor, er du med på å sende et signal om at flere må bry seg. Det er et godt stykke igjen for å nå alle målene, men vi vet at å gjøre ingenting er et langt dårligere alternativ.

Les også:

Petter – Stormberger
pnt_square

Kommentarer

Kommentarer