Arbeid kan være god medisin

I arbeidslivet skal det være plass til alle, ikke bare de som er 100% friske. Inkluderende arbeidsliv handler både om å ansette mennesker som ofte sliter med å komme inn på arbeidsmarkedet, men det handler også om ta best mulig vare på alle sine medarbeidere. Stormberg jobber aktivt for å øke trivselen og senke terskelen for å gå på jobb. Det er vårt ansvar å arbeide for å redusere et høyt sykefravær.

Vi har i mange år hatt et tett samarbeid med NAV, arbeidsmarkedsbedrifter og fengsler for å rekruttere medarbeidere. 25% av våre medarbeidere skal være mennesker som av forskjellige årsaker har hatt vanskeligheter med å komme seg inn på arbeidsmarkedet. I dag er noen av mine mest stabile og lojale medarbeidere mennesker med rusproblemer, tidligere straffedømte, unge som ikke har trivdes på skolen og mennesker med psykiske- eller fysiske helseplager. Disse har bidratt sterkt til at Stormberg har klart seg godt i konkurransen med sterke, internasjonale merkevarer.

IMG_3687

Det er mange ulike typer arbeid. Noen har stor grad av fleksibilitet.

Blant mine kolleger er det folk som er kronisk syke og som stiller på jobb dag etter dag. Jeg har også kollegaer som ikke er kronisk syke, men som til tider har sine helseutfordringer og som likevel går på jobb. Kanskje kan de ikke yte fullt i perioder, og det er helt i orden. De er naturligvis ønsket og velkommen på jobb likevel. Vårt ansvar er å legge til rette på en god måte slik at den enkelte kan bruke sin restarbeidsevne.

Stormberg Sverige har vi et sykefravær på 2,7%. I Norge er sykefraværet mer enn dobbelt så høyt. Den svenske virksomheten leder vi fra Norge og driftsformen er også helt lik, men sykefraværet er altså helt forskjellig. Jeg tror ikke vi nordmenn er dobbel så syke som svenskene.

Mine svenske kollegaer er mindre borte fra jobb når de er syke. Den enkelte medarbeider i Stormberg skal selv vurdere om de er friske nok til å gå på jobb, eventuelt konferer med sin lege dersom de er i tvil. Dersom man er forkjølet eller har en annen smittsom sykdom, må man naturligvis ta sine forholdsregler dersom man velger å gå på jobb slik at man ikke smitter andre. Dersom man skal utføre arbeidsoppgaver som innebærer at man utgjør en reell smittefare for andre, så må man holde seg hjemme.

Norge er et privilegert land, og vi er så heldige å ha verdens beste sykefraværsordning. Heldigvis. For å bevare den gode ordningen er det viktig at vi klarer å diskutere åpent og fordomsfritt hvordan vi kan klare å få ned sykefraværet.

Gjennom 16 års arbeid med inkluderende arbeidsliv, i god dialog med tillitsvalgte og medarbeidere, har vi gjort oss mange erfaringer. Og gjennom flere uker med interne diskusjoner om hvilke tiltak som kan redusere fraværet, har vi blant annet kommet til at vi ønsker å øke antall egenmeldingsdager fra 24 til 40 dager. Den som er best rustet til å ta en avgjørelse til beste for sin egen helse er den enkelte medarbeider.

Debatten om sykefravær setter sterke følelser i sving, men det viktigste er å jobbe for det samme målet: Bevare vår gode sykelønnsordning. Da må vi alle se hva vi kan bidra med for å få fraværet ned på et bærekraftig nivå.

Les også:
Uheldige eksempler, viktig diskusjon

Steinar – Stormberger

Steinar-bloggbilde-0313

 

Kronikken stod på trykk i Dagbladet 5. november 2014.

Bloggpost oppdatert 14.11.14

Kommentarer

Kommentarer