Mer pøbelvirksomhet

Vi i Stormberg har nok drevet med dette mer enn vi har vært klar over. Og det i lengre tid. Sannsynligvis helt fra oppstarten i 1998. Nemlig pøbelvirksomhet. Noen vil kanskje påstå at vi kan være både rampete og lite velfrisert i mange anledninger. Det tar vi som et komplement. Etablerte normer og sannheter kan ha godt av å bli utfordret iblant. Alt og alle må ikke passe inn i den kjente «boksen». Nå vil vi bare ha mer pøbelvirksomhet.

I mai i år etablerte vi et samarbeid med Kronprinsparets Fond (KPPF). Et av deres strålende prosjekter i porteføljen er Pøbelprosjektet. Deres visjon er å skape et bedre samfunn med pøbler på vei til jobb. Inkluderende arbeidsliv er et av Stormbergs viktigste verktøy for å nå vår misjon om å gjøre verden til et litt bedre sted. For en fellesnevner! Her var og er det åpenbare samarbeidsmuligheter og det akter vi å gjøre noe med.

Foto Pøbelprosjektet

Foto Pøbelprosjektet

Ordet «pøbel» har en negativ klag hos mange. Faktisk kommer ordet fra latinske «populus» og betyr folk. Pøbelprosjektet bruker begrepet pøbel om «det folkelige i oss alle». Vi er alle født pøbler. Deretter formes vi av omgivelsene og etter hva som forventes av oss som gode borgere. Ressursene bor i oss alle, men ikke alle passer til å nyttiggjøre seg disse innenfor de rammene samfunnet gir oss. Det er frustrerende og demotiverende. Pøbelprosjektet ønsker å si at alle skal kunne stå i speilet og si «Jeg er god nok!» og mene det.

Og det må virke. I 2013 kom 52 % av de 550 pøblene i Pøbelprosjektet i fast jobb, 16 % kom inn på skole eller lærlingplass og 26 % kom ut i praksis, kurs, hospitering o.l. Kun 6 % sluttet etter endt kurs. Så er det da også vår erfaring at ved å gi mennesker tillit og ansvar gjennom meningsfylt arbeid så vokser både selvbilde, verdigheten, skaperkraften og gir lojale og stabile medarbeidere. Vi trenger medarbeidere fra tid til annen. Og Pøbelprosjektet har et godt opplegg for å få fram ressurser hos unge mennesker som har slitt med dette.

KPPFs visjon er å styrke fellesskapet for unge mennesker, slik at alle føler tilhørighet og kan delta. Mulighetene som ligger i samarbeidet mellom KPPF, Pøbelsprosjektet og Stormberg er mange og spennende. Vi har allerede tatt inn pøbler direkte fra Pøbelprosjektet i våre butikker. Alt ligger til rette for mer pøbelvirksomhet med kongelig touch.     

Jan Halvor – Stormberger
Jan-Halvor-Bransdal-tw

Kommentarer

Kommentarer