Hvordan redusere sykefraværet?

I Stormberg har vi hatt en økning i sykefraværet det siste året, og vi ønsker å snu hver stein for å se hvordan vi kan komme inn i en positiv utvikling igjen.

Inkluderende arbeidsliv handler ikke bare om hvordan vi kan ansette flere av de som ofte faller utenfor arbeidslivet. IA handler også om å arbeide for å redusere sykefraværet, og det handler om hvordan vi kan legge best mulig til rette på arbeidsplassen for alle medarbeidere.

Vi har fått nesten 70 nye medarbeidere det siste året, og vi nærmer oss nå 400. Siden 2012 har vi vokst med mer enn 200 medarbeidere. Med en så stor organisasjon er det viktig å ta alle med på råd på en enkel måte. Siden vi har en flat organisasjon og kort vei fra medarbeidere til beslutningstagere, har jeg valgt å tenke høyt rundt sykefraværet ved å lage videoen nedenfor som tidligere denne måneden ble formidlet til alle mine kollegaer.

Hittil i år er sykefraværet i Stormberg Norge 6,2%. I Stormberg Sverige er sykefraværet kun 2,7%. Det norske fraværet er altså mer en dobbelt så høyt som vårt svenske sykefravær. Jeg tror ikke nordmenn er dobbelt så syke som svensker. Vi må finne andre svar på det høye sykefraværet, og vi må våge å forsøke ut nye løsninger.

Denne videoen er en del av det arbeidet vi gjør sammen med de tillitsvalgte, for å bevisstgjøre medarbeidere omkring sykefraværsarbeidet og for å få en god debatt i organisasjon omkring holdninger til sykefravær. På vår interne Facebook-gruppe hvor selfie-videoen først ble publisert, spør jeg mine medarbeidere hvordan vi sammen kan redusere fraværet og hva de mener er det viktigste tiltaket for at flest mulig skal stille på jobb.

Videoen har ført til et positivt engasjement som igjen har ført til nye forslag som nå er under vurdering og bearbeiding. Forslag til hva som kan gjøres for å redusere sykefraværet, har kommet både på Stormbergs interne Facebookgruppe, via tillitsvalgte og direkte til meg fra medarbeidere.

Det er den enkelte medarbeider som har ansvar for egen helse.  I videoen nedenfor snakker jeg blant annet om holdning til sykefravær. Om forskjellig terskel for å være hjemme ved sykdom, og for å gå på jobb når man føler seg dårlig. Den enkelte medarbeider skal selv vurdere om for eksempel en forkjølelse, hodeverk, lungebetennelse eller vondt i ryggen skal føre til fravær eller ikke. Det er lov å gå på jobb når man er syk, og det er lov å være hjemme.

Jeg har flere kollegaer i Stormberg som er kronisk syke, og som stiller på jobb dag etter dag. Mange opplever at arbeid er god medisin. Jeg har kollegaer som ikke er kronisk syke, men som til tider har sine utfordringer og som likevel går på jobb. Kanskje kan de ikke yte fullt i perioder, og det er helt i orden. Det å komme på jobb, treffe hyggelige kollegaer og utføre en jobb man trives med, oppleves likevel som positivt for den enkelte. Og det er bra for arbeidsfellesskapet.

I Stormberg har vi jobbet sammen over flere år med små og store tiltak for å holde sykefraværet på et lavt nivå. Fra et sykefravær i 2011 på 8%, fikk vi til en reduksjon i fraværet til 5,4% i 2012 og 5,3% i 2013. Trenden har altså vært positiv de siste årene, men dette året har sykefraværet økt.

Å redusere sykefraværet er ingen enkel oppgave, men vi skal fortsette arbeidet med å tenke kreativt, stå sammen – og våge å forsøke ut nye løsninger. Hva er dine beste råd for å redusere et høyt sykefravær?

Post din kommentar nedenfor, eller delta i denne bloggpostens Facebook– eller Twitterdebatt.

Se også bloggposten: Uheldige eksempler – viktig diskusjon.

Steinar – Stormberger
blogg_SJO

Kommentarer

Kommentarer

24 Comments
 1. Hei Friskusen.
  Stormbergs medarbeidere anbefales ikke å gå på jobb dersom de utgjør en smittefare fra andre, snarere tvert imot: http://www.stormberg.com/blog/2014/10/30/sykefravaer-et-ledelsesansvar/
  I Stormberg har vi pr i dag 24 egenmeldingsdager, og vi vurdere som et av tiltakene for å redusere fraværet, å øke antall egenmeldingsdager til 30. Dette både som et uttrykk for tillit og for å understreke at det er den enkelte medarbeider som selv skal bestemme om de er friske nok til å jobbe. Samtidig er jeg som leder tydelig på at den som er frisk nok bør gå på jobb. Det er bra for den enkelte, og det er bra for arbeidsfelleskapet.

 2. Hei Kim.
  Et viktig utgangspunkt for debatten jeg internt har tatt initiativ til, er at vi i Norge har mer enn dobbelt så høyt sykefravær som vi har i vår svenske virksomhet (2,7%). Stormberg Sverige har identisk ledelse (og altså samme sjef), og samme driftskonsept som Stormberg Norge, likevel er sykefraværet veldig forskjellig. Vi må våge å snakke om sykefravær og holdninger for å kunne gjøre noe med det høye norske fraværet. Se også: http://www.stormberg.com/blog/2014/10/30/sykefravaer-et-ledelsesansvar/

 3. Hei Gyda. Jeg forstår at en debatt om sykefravær kan vekke sterke følelser, men det likevel viktig å våge å snakke om at det er et for høyt sykefravær i Norge. I Stormberg har vi hatt en konstruktiv dialog med medarbeidere og tillitsvalgte, etter at jeg for tre uker siden lagde den omtale videoen og inviterte til idemyldring og forslag knyttet til hva vi sammen kan gjøre for å redusere sykefraværet. Det å våge å gå igang med en intern prosess som dette, er også et yttrykk for tillit til mine medarbeidere. Har skrevet noe omkring dette i denne bloggen: http://www.stormberg.com/…/sykefravaer-et-ledelsesansvar/
  Et av de nye tiltakene vi vurderer, er å øke antall egenmeldingsdager fra 24 til 30 dager, samt øke antall medarbeidersamtaler fra 2 til 3.
  Jeg har alltid vært tydelig på,at det er opp til den enkelte medarbeider å selv bestemme om man skal gå på jobb hvis man føler seg dårlig, eller om man skal bli hjemme. Det er lov å gå på jobb når man er syk, og det er lov å være hjemme. Inkluderende arbeidsliv handler for oss i Stormberg, både om å bevisst rekruttere medarbeidere som ofte sliter med å få innpass på arbeidsmarkedet, og det handler om å jobbe sammen med medarbeidere for å få et lavere sykefravær når det viser seg at vi ligger for høyt i forhold til de interne målsettingene vi har definert.

 4. Mennesker er ikke maskiner! Denne vil komme tilbake, som en boomerang, og klaske til deg i bakhodet.

  Jeg kjøper ikke noen julegaver hos Stormberg, og angrer på at jeg har gjort det i mange år tidligere.

 5. Er uenig med uttalelsene til Steinar jeg også Friskusen. Men og boikotte Stormberg bare fordi han har en annen mening enn deg ?? Man bør akseptere mennesker med andre meninger enn seg selv . Det er så typisk nordmenn og være nærtagende og slå handa med en gang man ytrer seg litt annerledes.

 6. Stormberg satte i gang debatt om sykefravær. Noe av problemene er at selv legene, som skal følge opp den sykmeldte ikke følger retninslinjene i stor grad. Det er en egen rubrikk i sykemeldinger om pasienten kan utføre andre arbeidsoppgaver. Disse er stort sett aldrig besvart eller vurdert på sykemeldingen. Jeg har selv kontaktet leger i etterkant for å sjekke hvorfor dette ikke er gjort. Ved 2 anledninger svarte legene at det var et merkelig spørsmål, som de aldrig hadde vært borti. Men skulle notere dette til en senere anledning. Dette på bakgrunn at vi fikk beskjed av den ansatte om årsaken til fraværet, og vi vurderte det at den ansatte fint kunne utføre andre arbeidsoppgaver.
  Vi innførte på bakgrunn av bl.a dette at den enkelte ansatte må ringe først nærmeste leder, for deretter å ringe daglig leder som vurderer om den ansatte kan utføre andre oppgaver på arbeidsplassen.Dette også ved egenmelding. Det skal legges til at vi har et relativt lavt sykefravær i vår bedrift, som ligger på 2,5 %

 7. Jeg beklager, Steinar J. Olsen, men der røk min respekt for deg og din forretningsvisjon.
  Du har i flere år høstet velfortjent ros og anerkjennelse for din inkluderende forretningsvirksomhet. Fra kongehus til fattigmann; Vi har alle vendt beundrende blikk i din forretningsretning. For du har jo ansatt folk som andre ikke har våget å gi en sjanse. Gang på gang har du fortalt oss, i engasjerte innlegg på egen blogg og i andre medier at vi, ved å handle av deg, støtter en IA-bedrift der det jobber folk som har opplevd langvarig psykisk sykdom, rusavhengighet, prostitusjon og/eller har sittet i fengsel. Du har stilt opp på bilder sammen med arbeidstakerne og omsluttet dem med en varm arbeidsgiverhånd.
  Men som et gammelt ordtak forteller oss; Selvskryt stinker.
  Som i dag, når du sammenlikner hummer og kanari og «glemmer» at du ved dette skyter bena under dine egne ansatte. Du ber dem ikke en gang om unnskyldning når du påstår i full offentlighet at de stadig vekk blir hjemme uten gyldig grunn.
  At arbeidsledigheten i Sverige (8 %) er mer enn dobbelt så høy som i Norge (3,,4%) hadde du kanskje glemt? Som forskerne gang på gang har påpekt vil man, ved å ansette nærmest hvert ledige hode i samfunnet, også sysselsette folk som i utgangspunktet har dårligere helse enn gjennomsnittet. Dersom ditt skryt holder vann, vil din egen arbeidsstokk kunne være nettopp et eksempel på dette. Jeg tipper at deres tillit til deg også er kraftig svekket nå. Det sosiale imaget ga dere unektelig mange kunder og milliardomsetning (hvor mye satt du selv igjen med i fjor?), men du mente kanskje ikke alt du sa så bokstavelig likevel?
  Andre har nevnt ulikhetene i sykefraværsordningen, som også forklarer sitt.
  Jeg har selv fått en langvarig sykmelding på nakken etter å ha gått på jobb med feber og influensa (som er en høyst legitim sykefraværsårsak). Det ville ha vært langt rimeligere for bedriften og samfunnet om jeg den gang hadde blitt hjemme et par dager. Det er mitt håp at andre ikke blir presset eller lurt til samme. Jeg håper at du tenker deg om en gang til. Mh Gyda.

 8. Pingback: Legetopp: Er du litt forkjøla eller har litt feber? Gå på jobb | Norge Sport

 9. Hei.
  Fint innspill 🙂 Men man må se på hvilke jobber man har også. En som sitter på kontor eller andre lette jobber kan og bør kanskje gå på jobb selv om man er syk. Om mulig gå halve dager de dagene man er syk. (Og motta full lønn) En som må være 90 100% hele tiden bør kanskje holde seg hjemme i de tilfellene du nevner? (Mener da maskinførere og de som jobber rundt den bransjen ute, bygg bransjen, tung industrien, de som har svært tung jobb, går mye på jobb,). Ellers er jeg enig med deg, jobb er faktisk medisin i enkelte tilfeller. Men man skal ikke presse seg selv om man går på jobb når man er syk.

 10. Så du vil at medarbeiderne dine skal smitte hverandre når de har influensa og bronkitt? Har du noensinne hatt influensa eller bronkitt? Det har jeg, samtidig. Jeg var så dårlig at jeg så vidt orket å gå på toalettet. Og da jeg var så uheldig å få influensa og bronkitt samtidig så hostet jeg på meg ribbeinsbrudd. Det er j….g vondt skal jeg si deg og førte til at jeg ikke klarte å jobbe i jobben jeg hadde (mye tunge løft). Jeg går selv på jobb med vondt i hals og hode, men er man syk så skal man jammen meg få lov å være hjemme uten å bli stigmatisert. Glad jeg ikke jobber i Stormberg

 11. Steinar har noen poenger når det kommer til grensen for å bli hjemme fra jobb. Dette overskygges dessverre av å blande inn influensa og lungebetennelse.
  Når det er sagt.. hadde jeg vel som ansatt i Stormberg ikke akkurat følt på tillit om sjefen gikk ut på denne måten.

  En hver god sjeft med et sykefravær på rundt 6% må først og fremst gå i seg selv… Det noe som ikke stemmer på arbeidsplassen med et slikt fravær… Det handler ikke om virus eller bakterier. 6% fravær da er det stress, press, dårlig trivsel…etc som spiller inn.. Det kan du som sjef gjøre noe med…

 12. Hei HL. Sykefraværsoppfølging og arbeid for å redusere unødvendig fravær, har vi jobbet med internt i mange år, og det kommer til å være et viktig fokusområde også i årene fremover.
  I Stormberg tror vi på åpenhet, både internt og ekstern, og det er derfor naturlig for oss å være åpne både omkring våre sykefraværstall og om vårt arbeid på dette feltet.
  Ja. ledelse er utvilsomt en viktig del av sykefraværsdiskusjonen. For Stormbergs del har vi imidlertid identisk ledelse i Sverige som vi har i Norge, likevel er sykefraværet mer en dobbelt så høyt i Norge. Dette må vi våge å snakke om og sammen finne løsninger på.

 13. Kjære Stormberg-sjef. Jeg har et lavere immunforsvar enn de fleste og blir dermed raskt smittet hvis noen rundt meg er syke. Og da holder det ikke med de 1-3 dagene med sykefravær som er vanlig. Siden dine ansatte åpenbart blir anbefalt å gå syke og smittsomme på jobb, så har jeg dermed handlet mitt siste Stormberg-produkt. Takk for meg!

 14. Kan det være at dere rett og slett har for dårlige sjefer i Norge?

  http://www.dagbladet.no/2010/02/08/tema/arbeidsliv/sykefraver/ledelse/10301644/
  http://www.nettavisen.no/2015319.html
  http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Arbeidstagere-blir-syke-av-darlige-sjefer-7752137.html

  Kanskje noe dere også bør se på istedet for å stigmatisere de som er syke og har fravær fordi de føler seg «litt pjusk»

  Det at du faktisk poster dette bloginnlegget offentlig istedet for å ta tak i problemet internt sier vel kanskje sitt 😉

 15. Hei Ingrid Braate Prillard. Takk for info. Jeg gir min HR leder info om tjenestene du tilbyr, så tar hun kontakt med deg og kan vurdere nærmere.

 16. Hei ThorH. Ja, føler man seg for syk til å gå på jobb så skal man være hjemme, med verdens beste samvittighet som jeg sier i videoen. Det er imidlertid ikke slik som noen tror, at man ikke bør eller kan gå på jobb fordi man er syk.
  I Stormberg har jeg mange kollegaer som er kronisk syke, og som stiller på jobb dag etter dag. Mange opplever at arbeid er god medisin. Jeg har kollegaer som ikke er kronisk syke, men som til tider har sine utfordringer og som likevel går på jobb. Kanskje kan de ikke yte fullt i perioder, og det er helt i orden.

 17. Hei Peder S. Jo, selvfølgelig oppstår sykdom som gjør at man både bør og må være borte fra jobb. Samtidig så er det viktig å være åpen på at det i Norge er en del unødvendig sykefravær, og det er ikke slik at man nødvendigvis bør være borte fra jobb fordi man er syk. Det blir opp til den enkelte medarbeider å vurdere i hvert enkelt tilfelle.
  Stormberg Sverige har samme ledelse og driftsform som Stormberg Norge. Sykefraværet i Sverige er på 2,7%, og det er dobbelt så høyt i Norge. Dette er et viktig utgangspunkt for at vi våger å ta debatten omkring dette temaet.

 18. Ønsker du å ha folk I jobb, eller folk PÅ jobb? Hvilken glede har du som arbeidsgiver å ha en syk ansatt tuslende rundt i bedriften for syns skyld?

  Uttalelsene om å ha folk med lungebetennelse og influensa gående rundt på en arbeidsplasse er så himmelropende idiotisk at man bare må le av hele greia.

  Jeg skjønner godt at man vil ha ned sykefraværet, men det forutsetter at folk er sykemeldte uten en god grunn. Lungebetennelse og influensa med sterk feber ER gode grunner til å holde seg hjemme.Det er du som arbeidsgiver tjent med.

 19. Du kan ikke sammenlikne norsk sykefravær med svensk. I Sverige har man dårligere sykelønnsordninger og mange føler de ikke har råd til å være hjemme når de er syke. De går derfor på jobben i ren frykt for å ikke få ut full lønn i slutten av måneden. En ukes influensa koster en gjenomsnittelig svenske 2250 kr i lavere lønn og det er det ikke alle som klarer.

 20. Du lever altså i en verden hvor begreper som «sykdom» ikke finnes og hvor folk EGENTLIG ikke er sjuke. Om de står på til de stuper, er det ikke fordi de er syke, men fordi de ikke er skrudd sammen godt nok?

 21. Hva er dette for vissvas? Gå på jobben når du er sjuk? Du får ingen premie for det, så hva er vitsen?

  Nå må det bli en slutt på mennesker med 1800-talls mentalitet tillates å drive rovdrift på sine medmennesker.

  Ser frem til dagen da blogger selv ligger rett ut, da skal vi jaggu være kar om å piske ham opp av sengen og beskylde ham for å være lat og doven.

 22. «Jeg kommuniserer så dårlig med kollegaen/sjefen min» «Jeg blir stresset og rett og slett dårlig av det» Dette kan du høre altfor ofte på jobb. Jeg i Klokt sagt, jobber med å forebygge og redusere sykefravær med mellommenneskelig kommunikasjon og mentaltrening. Jeg vil gjerne ta en prat med deg fordi Stormberg er et flott konsept. Ring 48060503

Comments are closed.