To år og like blid

Over to og et halvt år er allerede gått siden Stormberg opprettet representasjonskontor her i Shanghai. Selv med bransjeerfaring har læringskurven vært bratt for meg som eneste stormberger med fast base i Kina.

Vi er ikke helt som alle andre firmaer og merkenavn, og nettopp det er både spennende og utfordrende. Tittelen «Supplier Relations Manager» i Stormberg forplikter og bringer meg innom ganske mange sider ved Stormberg. Fra kvalitetssikring av produkter via forbedringstiltak på fabrikker til sourcing av nye fabrikker.

DSC00420

Bilde fra en av inspeksjonene til Allan

Vi i Stormberg vet at gode relasjoner til våre leverandører er en grunnleggende forutsetning for godt samarbeid og gode resultater. Dette er da også min viktigste oppgave å jobbe med; forebygge og løse utfordringer i leverandørkjeden på en transparent, rettferdig og god måte. Det være seg samfunnsansvar, miljø, produktkvalitet eller andre ting som har betydning for samarbeidet.

Stormberg vokser på mange måter. Det betyr blant annet at det trengs flere leverandører innenfor flere produktgrupper. Det betyr igjen at jeg må jobbe opp og ha oversikt over alternative og potensielle leverandører som oppfyller våre krav og kan inngå et samarbeid med oss. Siden vi alltid ser for oss langsiktige samarbeid er det viktig med en god sourcing og kvalitetssikring.

Som kineser har jeg både språklige og kulturelle fordeler i møte med våre kinesiske leverandører, sammenlignet med mine kolleger i Norge. Når det da oppstår uklarheter og utfordringer på design, kvalitet, leveringer, etikk eller andre ting så kan jeg lettere forstå og gå i dialog med leverandøren og ivareta Stormbergs interesser samtidig som risikoen for leverandøren reduseres. Folk flest snakker tross alt kinesisk;)

Stormbergs verdier, ærlig, modig, inkluderende og bærekraftig, er selvsagt også viktige rettesnorer for min jobb her i Shanghai og viktig for meg å videreformidle til våre leverandører. Det å promotere og utfordre leverandørene til å tenke mer miljøvennlig, øke kvaliteten og se fordelene av etisk handel er og blir en viktig og integrert del av det jeg gjør. Læringskurven fortsetter oppover. Det trengs mer og mer kunnskap om produkter, markeder, etisk handel, miljøvennlige stoffer og mye mer for å veilede leverandørene bedre og gi bedre informasjon tilbake til servicekontoret i Kristiansand.

Les også bloggposten: «Sjakktrekket»

Allan – Stormberger
Allan

Kommentarer

Kommentarer