Regjeringen vil subsidiere utenlandsk varehandel

Det har vært stor diskusjon rundt regjeringens forslag om at utenlandske nettbutikker skal slippe å betale moms og toll når de selger for mindre enn kr 500 i Norge. Mange mener at dette uansett ikke betyr så mye, fordi mesteparten av handelen kommer over dette beløpet. Og bør ikke norske butikker og nettbutikker tåle konkurransen fra utenlandsk varehandel?

Verdens største nettbutikk, Amazon, hadde i juni 2012 et gjennomsnittssalg på $ 47,31 som tilsvarer ca. 305 kroner. Amerikanerne offentliggjør sjeldent slike nøkkeltall, men ingen ting tyder på at gjennomsnittsordren har økt særlig siden dette tidspunktet. Et vesentlig antall kjøp i utenlandske nettbutikker er altså ordre under kr 500.

Butikken_20130207_Lyngdal_RE_4453

Det er butikker som først og fremst vil merke konkurransevridningen.

Det er noen som tror at gjennomsnittsalgene i den norske handelsnæringen er langt større enn dette. Det er den ikke. For vår del er 39% av alle ordre i den norske nettbutikk i 2013 på under 500 kroner inklusive moms og frakt. Inkluderer vi omsetningen med snittsalg under 500 kroner i våre fysiske butikker, så betyr det at antall kjøp under den foreslåtte grensen bare for Stormbergs del utgjør en årsomsetning på mer enn 200 millioner.

Erna Solberg har sagt at 500 kronersgrensen et lite beløp, da denne grensen er inkludert frakt. Gjennomsnittsalgene i ehandelsverdenen viser at en grense på 500 kroner ikke er et lavt beløp. Utfordringen er i tillegg at mye av det som kjøpes fra Sørøst-Asia sendes fraktfritt til Norge. Virksomhetene i fremvoksende økonomier som blant annet Kina, får subsidiert frakt inn til Norge gjennom Verdenspostforeningen. Formålet med ordningen var opprinnelig å gjøre det mulig for lavkostland å sende post til et høykostland som Norge.

En rekke ledende vestlige netthandelselskaper har etablert fri frakt på alle forsendelser. Trenden i den globaliserte ehandelsverdenen er fri frakt. Stormberg har allerede etablert fri frakt på alle forsendelser både til Kunder i Norge, Sverige og Finland.

Vi driver i dag nettbutikk i totalt 21 land. I tillegg til Norge har vi satset spesielt tungt i Sverige og Finland, og senere denne måneden åpner vi nettbutikk spesielt for Tyskland. Alle nettbutikkene drives fra Norge, og alle varer til USA og alle EU land sendes fra vårt lager i Norge. Vi har også ansatt svenske, finske og tyske medarbeidere som jobber sammen med nordmenn i den daglige driften av Stormbergs nettbutikker.

Selv med det norske kostnadsnivået er vi konkurransedyktige på de utenlandske netthandelsmarkedene vi betjener fra Norge. Vår svenske nettbutikk har hittil i år hatt en vekst som er større enn veksten i den norske nettbutikken, og det forteller ikke så lite, for vi har sterk vekst også i Norge. Moms- og tollfritaket som er foreslått kan bety at vi mister betydelig konkurransekraft på det norske markedet. Ikke bare vil våre utenlandske konkurrenter slippe merverdiavgiften på 25%, men de vil også slippe å betale tollen (som vanligvis er 10,7%).

En løsning for Stormberg kan være å flytte ut nettbutikken som skal betjene det norske markedet og etablere et lager utenfor landets grenser. Da kan også Stormberg selge moms- og tollfritt til nordmenn på alle ordre under 500 kroner. Stormberg vil altså kunne komme i den paradoksale situasjonen at vi ved å drive fra Norge, kan være konkurransedyktig i alle EU-land fordi vi i EU-landene har like rammevilkår knyttet til toll og moms som våre konkurrenter. På hjemmemarkedet, hvor vi som norsk virksomhet burde stå sterkest, kan vi miste konkurransekraften ved at vi må betale toll og moms mens våre utenlandske konkurrenter slipper. Resultatet kan altså i verste fall bli at vi må flytte ut fra Norge for å betjente våre norske kunder. Ingen næringsdrivende kan over tid konkurrere med konkurrenter som ikke betaler moms og toll.

Svenskene har, i likhet med de aller fleste land i verden, en moms- og tollgrense på kr 0. De krever naturligvis at det på alt salg til svenske innbyggere skal betales moms og at det skal betales toll på tollpliktige varer. Jeg tror det er utenkelig for svenske, og andre lands, myndigheter å subsidiere utenlandske nettbutikker og handelsvirksomheter. Fritak fra avgifter og toll kun for utenlandske virksomheter er i realiteten en subsidiering av de utenlandske selskapene, og regningen er det den norske statskassa som må ta. Men den største prisen vil de mange tusen nordmenn som vil miste jobbene måtte betale.

Se også bloggposten Fri konkurranse på like vilkår.

Steinar – Stormberger

blogg_SJO

Kommentarer

Kommentarer