Fri konkurranse på like vilkår

Vi i Stormberg er glad i konkurranse. Den gir Kunder mulighet til å velge fritt mellom mange ulike klær fra mange ulike produsenter, og vi som selger sports- og turtøy må hele tiden sørge for at vi har fornuftige klær til fornuftige priser. Vi er imidlertid ikke så begeistret for subsidiering av utenlandske konkurrenter på norske skattebetaleres regning.

Regjeringen har foreslått å øke momsgrensa for netthandel fra 200 til 500 kroner. Utenlandske nettbutikker skal slippe å betale moms og toll når de selger varer til nordmenn for under kr 500,-. Det kan virke rimelig å justere grensen siden mange påstår at den har vært uforandret i fire tiår. Det er ikke riktig. Den har vært justert flere ganger, sist i 2001. Selv for tretten år siden var markedet et helt annet, og netthandel på tvers av landegrensene eksisterte nesten ikke. I dag kan vi fritt velge hva vi skal kjøpe fra hele verden. Heldigvis. I Sverige er den tilsvarende grensen 0,- og i Danmark er den 80,-.

0301

Endring i spillereglene gjør det vanskeligere for butikkene

Når du handler hos oss i dag går en betydelig del av summen du betaler inn til et felles spleiselag som skal dekke kostnader til oppvekst, omsorg og andre offentlige tjenester. Totalt utgjør inntektene fra merverdigavgift ca. 1/5 av de totale inntektene i statsbudsjettet. Når taket for momsgrensa økes fra 200 til 500 kroner vil det både bli færre kroner inn til fellesskapet, og handelsnæringen i Norge vil ha 25% påslag i prisen som de utenlandske konkurrentene ikke har.

Stormberg skal klare seg og står godt rustet for fremtiden. Vi har alltid vært raske til å omstille oss, og vi har mulighet til å etablere lager utenfor Norges grenser og flytte vår nettbutikk til utlandet slik at også Stormberg kan selge moms- og tollfritt til nordmenn. Dette er naturligvis ikke ønskelig, men vil bli en realitet dersom alternativet er å bli utkonkurrert på hjemmebane av utenlandske konkurrenter slipper å betale den momsen og tollen vi må betale.

Selv om vi ikke er bekymret for Stormbergs fremtidige eksistens, er vi utvilsomt bekymret for butikkene i landets sentrumsgater som allerede balanserer på en knivsegg for å få hjulene til å gå rundt. Mange av landets bysentra er preget av tomme butikklokaler, og mange av spesialbutikkene som finnes lever av å tilby merkevarer som de importerer fra utlandet. For disse vil det være dramatisk om de skal konkurrere mot utenlandske nettgiganter som kan selge samme vare uten å måtte betale toll og moms. Hovedorganisasjonen Virke anslår at 10 000 arbeidsplasser i varehandelen kan forsvinne dersom momsgrensen blir økt.

Vi ønsker oss fri konkurranse, men vi vil gjerne at den skal skje på like vilkår. Taperne i det lange løpet kan fort bli oss som setter pris på en levende bykjerne – og tusenvis av ansatte i varehandelen.

Se også bloggposten: Regjeringen vil subsidiere utenlandsk varehandel

Steinar – Stormberger

blogg_SJO

Kommentarer

Kommentarer

7 Comments
 1. Hei Steinar.. Etter en liten runde i nettbutikken deres undrer jeg litt på hvor den store bekymringen kommer fra. Ikke mye der til < 400kr (+ca 100 i frakt). Regjeringens forslag innebærer jo også den endringen at fraktbeløpet skal telle med.

  Ja, noen tilbyr "gratis" frakt (også dere), men de aller fleste forstår (forhåpentligvis) at frakten da bare er skjult i vareprisen.

 2. Hei, Odd
  Vi tar gjerne en diskusjon på hvordan vi kan finne gode løsninger for alle, men da er det greit å få alle fakta på bordet først. Regjeringspartiene skriver at beløpsgrensa har stått uendret siden 70-tallet, men det er ikke riktig. Det er også svært sprikende prognoser for hvilke konsekvenser en heving vil medføre for norske arbeidsplasser, selv om de fleste synes å være enig i at mange arbeidsplasser vil forsvinne.

 3. Hei, Kim
  Når vi selger varer til forbrukere i Sverige og Finland, som for øvrig er innenfor EU, så gjør vi dette gjennom vårt svenske selskap, Stormberg AB.

  Når finnene handler hos oss i vår finske nettbutikk, så oppgir vi pris inkl finsk merverdiavgift. Samme regler gjelder for vår svenske nettbutikk. Denne momsen er vi pliktig til å kreve inn på vegne av den finske /svenske stat. Vi er med andre ord momspliktig i de landene vi selger varer til. Unntaket er at vi kan omsette varer inn til enkelte land for inntil et relativt lavt minstebeløp, men i den perioden tilfaller denne momsen Sverige siden Stormbergs utenlandske nettbutikk er et svensk selskap. Moms må altså uansett betales på alt salg i Stormbergs nettbutikker.

  Netthandelspress fra utenlandske aktører opplever vi allerede, uavhengig av om denne grensen blir endret eller ikke. Og den kampen tror vi alle norske ehandelsaktører er klar for å ta. Dog på like premisser – uten forskjellsbehandling.

  Vi er i konkurranse i flere land i dag med lokale nettbutikker fra disse landene, og klarer oss godt i denne konkurransen. Selv om Stormberg har sterk vekst i Norge, har vi hittil i år en end sterkere vekst i vår svenske nettbutikk. Dette er konkurranse som foregår på like vilkår. Vi har med andre ord ikke noe moms eller tollfritak i noen av landene vi selger til. Når den norske regjeringens åpner opp for at en stor andel av alle handlene i utenlandske nettbutikker får momsfritak så lenge kjøperen sitter i Norge, så har utenlandske nettbutikker en uforholdsmessig fordel allerede som utgangspunkt. Det er denne forskjellsbehandlingen som blir feil. Konkurranse skal skje på like rammevilkår. Alle som selger varer i Norge må være forpliktet til å betale norsk moms og toll, ikke bare virksomheter som er lokalisert innenfor Norges grenser.

 4. Hovedproblemet for folk som handler på nett er ikke momsen, den hadde vi gladelig betalt, men når gebyret er på over 100 kroner for å få betalt momsen så blir det et «problem» som fører til et ønske om en høyere momsgrense… dersom man hadde sluppet gebyret kunne netthandel hatt moms fra første krone og således konkurrert på like vilkår som norske bedrifter. Tror Staten og den norske næringsliv hadde tjent på at Staten heller lager en gebyrfri og mer enkel og elektronisk behandling av moms, enn å øke momsgrensa. Ikke alltid det enkle er det beste.

 5. Synes det var en flott belysning av saken. Perosnlig roper jeg hipp hura for å øke til 500 men ser sef. problemene deres. Og hvorfor ikke da heller jobbe sammen om å få en lik fordeling som du også er opptatt av. Selv gjør jeg ikke noe av å betale moms, men å betale tolldelkarering er det som svir. Hadde dem heller sakt at alle varer var moms pliktige og tolldeklarering var gratis for private, så tror jeg dem fleste kunne leve med det. Noen må sitte og kontrolere dette, og det koster penger. Men jeg tror ikke det koster mer penger enn hva dem hadde innentet på moms på varene som er under 200 (eller for den sakens skyld 500). Vi forbrukere tar det «beste» og enkleste og hiver oss på og forsvarer det. Slik som å øke grensen til 500. At tolldeklarering skal være gratis er vanskeligere å selge inn. Så om dere større nettbutikker og handels næringen med NHO også i spisse kunne hjelpe oss forbrukere her til å få på plass gratis tolldeklarering hadde dere kanskje gjort hjelp til selvhjelp!

 6. Hei Steinar! Hvordan kan du sammenligne med Sverige og Danmark når du vet dette blir totalt feil. Innenfor EU betaler man moms i det landet man handler i. Derfor er det kun utenfor EU man må betaler moms. Det må du editere i ditt innlegg og ta med.

  Også, hva er Stormberg sitt forslag for å løse den pågående netthandels presset? Vi Nordmenn handler mer og mer på nett fra utlandet, uansett om grensen er 200 eller 500. Det går på tilgjengelighet og vareutvalg. Prisene har ikke så mye å si for oss da vi tjener så godt at en vare fra England ofte blir billigere enn i Norge med moms.

  Burde heller ikke alle innenfor netthandels bransjen gå sammen om forslaget å endre Norges vilkår innenfor EØS slik at dere kan også konkurrere med alle nettbutikkene innenfor EU? Fra Norge. Det virker som det er eneste veien å gå. Presset vil ikke gå bort.

Comments are closed.