Strenge krav til kjemikalier

Stormberg jobber kontinuerlig med å gjøre produktene våre mest mulig bærekraftige ved å redusere bruk av kjemikalier til et minimum, slik at vi ikke belaster miljøet unødvendig eller har stoffer som kan skade helsa. Vårt turtøy og treningstøy skal være et sikkert og trygt valg.

I tillegg til klimaendringene så er økt spredning av miljøgifter en av de viktigste miljøutfordringene i dag. Regjeringen har lovet å komme med tiltaksliste for å fase ut miljøgifter dette halvåret, og vi ser fram til en offensiv miljøpolitikk på dette området. Det er viktig at alle som lager klær får de samme, strenge kravene, slik at vi kan få faset ut alle stoffene som gir natur- og helsepåvirkning.

Hovden

Stormbergs plagg skal være miljøvennlige, klimavennlige og ufarlige for helsa

Vi stiller strenge kjemikaliekrav til produsentene og fabrikkene vi bruker i produksjonen av tur- og treningstøyet vårt. Vi samarbeider tett med fagmiljøet på området, slik at vi finner gode alternativ og har en god oversikt til enhver tid. Her kan du lese litt om hva vi gjør når det gjelder kjemikalier i klærne våre, Initiativ for etisk handel og VIRKE har også utarbeidet en liste over kjemikalier som ikke skal benyttes, og denne følger Stormberg.

Bellona har i disse dager en kampanje for et giftfritt samfunn, og denne stiller vi i Stormberg oss bak. Miljøgifter er en trussel mot hele økosystemet, og vi trenger strenge krav for få et samfunn som er bærekraftig på alle måter. Vi ser frem til en god og helhetlig plan fra norske myndigheter. Imens jobber vi med å kontinuerlig forbedre oss og lage miljøvennlige, klimavennlige og helsevennlige plagg.

Petter – Stormberger

pnt_square

Kommentarer

Kommentarer